Pas verschenen: Boontjes 1970

Jos Muijres (Red.).  Louis Paul Boon,  Boontjes 1970. ISBN 9789074241397. Roelants (v/h de Oude Mol) en Stichting Isengrimus. 2016. 446 pagina’s.

In 1988 startte de Vlaamse uitgeverij Houtekiet een ambitieus project: de uitgave – in achttien banden – van alle ‘Boontjes’ die voormalige Vlaamse Nobelprijskandidaat Louis Paul Boon in de loop van bijna twintig jaar, van 1959-1978, vrijwel dagelijks publiceerde in het Gentse socialistische dagblad Vooruit. In 2003, na het verschijnen van acht delen, zette Houtekiet de uitgave stop. Dit na het besluit van het Vlaams Fonds voor de Letteren om het project niet langer te subsidiëren.

In 2014 besloot het Louis Paul Boon Genootschap het project nieuw leven in te blazen en de uitgave voort te zetten. Eind van dat jaar verscheen het negende deel, begin 2016 het tiende en onlangs deel elf. De uitgave is wederom verzorgd door Jos Muijres, universitair docent bij de Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij gaat ook zorg dragen voor de uitgave van de resterende delen.