Onze Taal, januari 2017

1701_omslag86ste jaargang, nummer 1

Bekijk de digitale editie.

Jan Erik Grezel
Nederlandse Taalunie krijgt nieuw gezicht
Interview met Hans Bennis
Per 1 februari komt prof. dr. Hans Bennis aan het roer te staan van de  Nederlandse Taalunie. Hoe gaat deze straatvechter het vertrouwen terugbrengen in die zo bekritiseerde organisatie?

Guus Middag
“Het onderstel strooit met feedback”
De taal van de auto
Bij de autocultuur hoort een heel eigen taaltje: insiderstaal waarin er “onderstuur” in bochten wordt aangetroffen, een “vooras blijft  happen”,  en er voldoende “koppel kan worden afgeknepen”.

Marc van Oostendorp
Wat zegt de wetenschap er zelf over?
Engels in het hoger onderwijs onderzocht
Moet onderwijs op hbo’s en universiteiten in het Nederlands gegeven worden? Of kan het ook in het Engels? In discussies daarover vliegen de meningen over en weer, maar hoe zit het met de feiten?

Rebecca Hooper
“Vaak denken ze dat ze de enige zijn”
Taalvrijwilligers helpen laaggeletterden
Er zijn nog altijd heel veel laaggeletterden in Nederland – allochtonen, maar vooral ook autochtonen. Hoe bereik je die mensen?  Roosendaal is een van de vele plaatsen waar vrijwilligers Nederlandse les geven.


En verder

Hoe heten de inwoners van Italië?
Een raadselachtig verkeersbord verklaard


Rubrieken en series

Ype
Reacties
Vraag en antwoord: tips, trainingen en test
Beeldspraak: jezelf in een hoek schilderen
Iktionaire: zzp’er
Matthias Giesen
Woordsprong:
punthoofden en talenknobbels
Raarwoord: goudlokjegebied
Van Aaf tot z: liefde!
Taalpuzzel
Namen op de kaart:
provincie Fryslân
Dichtplaatsen: de voorspellende wijs
Vertaald door … Peter Abelsen
De Craemer: poepsimpel pinnen
Proftaal: ‘Hier wordt iets laten zien’
Webwinkel Onze Taal
Gesignaleerd
Taalergernissen
Trouwe leden
Tamtam:
actualiteiten en opinie
Boeken
Taaltje!
Ruggespraak