Henk Schultink en Anne Frank. Uit een vooroorlogs verleden

Door Jan Noordegraaf

Op 7 januari j.l. overleed de Utrechtse emeritus hoogleraar Algemene Taalwetenschap Henk Schultink. Hij is 92 jaar oud geworden. De gang van zaken op het gebied van de neerlandistiek is hij altijd met belangstelling blijven volgen. Zo was hij vanaf 1963 lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

Enige tijd geleden werd ik door een bevriende oud-student geattendeerd op een foto die sommige Neerlandistieklezers waarschijnlijk wel kennen, maar die ik bij wijze van in memoriam vandaag toch nog eens naar voren haal. Over deze opname, die uit 1938 dateert, wilde ik Schultink nog wat nadere gegevens ontlokken, maar door omstandigheden kon mijn bezoek aan hem geen doorgang meer vinden. Het gaat om deze foto:

afs_a_afrank_iii_036

Het is niet moeilijk om twee van de kinderen te herkennen. De jongen linksboven is Henk Schultink en het tweede meisje linksonder is Anne Frank. Desgevraagd kon Schultink zich van deze ontmoeting niets meer herinneren. ‘Het blijft me hogelijk verbazen dat ik ooit Anne Frank ontmoet heb’, zo werd hij enkele jaren geleden nog geciteerd.

De foto is genomen in het zogeheten Kinderhuisje te Laren. Kinderen konden daar voor kortere of langere tijd geplaatst worden en in het geval van Anne Frank (*1929) betrof het een betrekkelijk korte periode in 1938, toen haar andere familieleden met vakantie waren ‒ ze was toen ‘gewoon een meisje op vakantie’. Voor Henk Schultink (*1924) was er een heel andere aanleiding, zo vertelde hij me vorig jaar. Hij was blijven zitten in de eerste klas van het gymnasium en hij was daarom door zijn vader, een beroepsmilitair, naar Het Kinderhuisje gestuurd. De lerares Nederlands in de eerste klas was overigens een strenge docente, de legendarische ‘tante’ Dr. Alberta J. Portengen (1890-1979), een goede kennis des huizes, die in 1915 bij C.C. Uhlenbeck in Leiden gepromoveerd was en op z’n minst 24 typen bijwoordelijke bijzinnen wist te onderscheiden. En zo zijn er meer wegen geweest die Henk Schultink tot de studie Nederlands hebben gebracht.

Aantekening: de foto uit 1938 is te vinden op de website van de Anne Frank-stichting.