Alleen per brief, de briefwisseling C.O. Jellema – Paul Beers

image001Het contact begon als een vriendelijke, voornamelijk zakelijke correspondentie tussen de dichter C.O. Jellema en Paul Beers als redactiesecretaris van literair tijdschrift De Revisor. Maar al gauw vonden beiden elkaar in hun gegrepen zijn door het werk van de Oostenrijkse schrijfster Ingeborg Bachmann. Beers, de vertaler van haar werk, trof in Jellema een ten aanzien van Bachmann verwante geest en de toon van hun brieven veranderde na verloop van tijd dan ook van ‘vriendelijk’ in ‘vriendschappelijk’. Beiden woonden echter zo ver van elkaar – de een in Groningen, de ander in de Betuwe – dat ze elkaar alleen ontmoetten bij literaire borrels en andere feestelijke gelegenheden. Het wezenlijke contact verliep ‘alleen per brief’. Naast de complete briefwisseling werd Jellema’s niet eerder gepubliceerde dankwoord bij de uitreiking van de Herman Gorterprijs opgenomen, alsmede vijf Bachmann-recensies van zijn hand. De uitgave bevat een inleiding van Paul Beers en is geannoteerd en van een nawoord voorzien door Gerben Wynia.

De prijs van Alleen per brief (ingenaaid, 20,5 x 14,5 cm en 135 pagina’s) bedraagt EUR 19,50. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 19,50 op bankrekening NL85 INGB 0680 2522 15 (BIC INGBNL2A) ten name van W.S. Huberts te Nijmegen, onder vermelding van ‘Alleen per brief’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht.