Nieuws van de Gentse onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen

Op 23 maart 2017 organiseren Poëziecentrum, KANTL en TLIV een studienamiddag over poëzie en klassieke muziek.

De onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (UGent) organiseert in 2017 samen met Huygens ING (Den Haag) een studiedag: Transmissie van tekst in tekst.

Recente edities van TLIV (najaar 2016)

  • Cyriel Buysse, Tragedie en andere vroege verhalen. Gent, Woolf, 2016 (Cyriel Buyssebibliotheek 1).
  • Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Victor Brunclair, Gedichten (met een nawoord van Anneleen De Coux)
  • ‘Richard Minne leest Guido Gezelle’, in Sonia Vandepitte, Bart Defrancq, Lieve Jooken (red.), Een sextant voor een taalspecialist. Bijdragen tot Joost Buysschaert in profiel. Gent, Academia Press, 2016, p. 169-176.

Activiteiten najaar 2016

Op uitnodiging van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is in de najaarsvergadering van 16 november 2016 een wetenschappelijke mededeling gepresenteerd over ‘Literair erfgoed en het belang van de teksteditie’.

In het eerste semester van het academiejaar 2016-17 is in de opleiding Taal- en Letterkunde (Universiteit Gent) een cursus moderne editiewetenschap aangeboden. De studenten brachten op 25 oktober een werkbezoek aan het Letterenhuis in Antwerpen (rondleiding dr. Johan Vanhecke) en op 15 november aan het Literatuurmuseum in Den Haag (rondleiding Dick Welsink). In Den Haag gaven de collega’s Peter de Bruijn, Annemarie Kets, Bram Oostveen en Marc van Zoggel toelichting bij editieprojecten op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur.

Het jaarboek Spieghel Historiael presenteert onder de titel ‘Stralend wil ik woorden baren’. Proeven van letterkundig onderzoek de resultaten van editiewetenschappelijk onderzoek dat is verricht in het kader van de masteropleiding Nederlands. De bijdragen handelen over de tekstgenese van werk van Willem Elsschot, René Gysen en Marcel van Maele.

Gepland in 2017

De volgende tekstuitgaven worden voorbereid volgens vier speerpunten:

  1. in de reeks Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 verschijnen André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheidvan Raymond Brulez en Poëzie van René de Clercq (in opdracht van het René de Clercq Genootschap).
  2. in de reeks Experimentele literatuur in Vlaanderen verschijnt deel 2 met de gebundelde poëzie van Gust Gils (1965-1969) en Soldatenbrieven van Hugues C. Pernath en Paul Snoek (ter nagedachtenis aan en met een nawoord van Joris Gerits).
  3. in opdracht en met de steun van het Cyriel Buysse Genootschap wordt deel 2 van de Cyriel Buyssebibliotheek bezorgd. Elk jaar verschijnt een nieuwe titel waarbij facetten van Buysses schrijverschap onder de aandacht worden gebracht.
  4. momenteel wordt een wetenschappelijk onderbouwde uitgave voorbereid van Richard Minnes dagkroniek ‘In 20 lijnen’ (Vooruit, 1944-1957). Deel 1 (jaargang 1944) verschijnt in het voorjaar met een beschouwing van Pol Hoste, deel 2 (1945) in de zomer.
  5. Naar aanleiding van het vijfde overlijdensjaar van Ivo Michiels verschijnt in beperkte oplage een speciale teksteditie van de poëzie (met een nawoord van Sigrid Bousset).
  6. TLIV stelt een dossiernummer samen van Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde met bijdragen over de dichter-editeur en de beeldvorming door schrijvers van Nederlandstalige poëzie.