Kring Surinaams-Nederlands

Op Facebook is een informele ‘Kring Surinaams-Nederlands‘ opgericht, waar belangstellenden in deze specifieke variëteit van het Nederlands elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen. De groep is toegankelijk voor alle belangstellenden (met een Facebook-account).