Flitsquiz: Welke neerlandici gedenken we de komende week voor u?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! We naderen de koude wintermaanden, waarin meerdere neerlandici in het verleden ons ontvallen zijn. Gelukkig bieden de lange winteravonden en uitgebreide vakanties ampele gelegenheden om ons te verdiepen in de bloemrijke geschiedenis van de neerlandistiek.

Ik ga het deze week allemachtig moeilijk maken, dat beloof ik u. Ik ga ten eerste een beetje vals spelen, omdat ik de sterfdagen van twee neerlandici naar voren wil halen die niet eens helemaal in de komende week vallen, en ten tweede ga ik een publicatie noemen die u vast niet kunt vinden, maar die echt bestaat (want ik heb hem in bezit).

Het gaat om twee neerlandici die, weliswaar in totaal verschillende jaren, op twee opeenvolgende data gestorven zijn. De eerste schreef een bekende grammatica (waarover latere taalkundigen oordeelden dat er achteraf geen enkele taalkundige verdienste in zat), en de ander schreef daar een uitvoerig commentaar op (in de categorie ‘fileren’).

Over welke twee neerlandici heb ik het, en om welke publicaties gaat het?