Actieplan moet het Nederlands in de buurlanden versterken

Bericht Taalunie

Er komt een gezamenlijk actieplan om het delen van kennis en ervaringen rond Nederlands als buurtaal tussen de grensregio’s gemakkelijker te maken. Dat is de uitkomst van het recent gehouden colloquium ‘Nederlands als buurtaal’ in Luik. 

Speerpunten

Het actieplan concentreert zich rond vijf thema’s die tijdens het colloquium aan bod zijn gekomen: doorlopende leerlijn, bij- en nascholing, beleid, innovatie en werk. Iedere regio krijgt hierbij de ruimte om de intentieverklaring met eigen specifieke eisen en wensen aan te vullen.

Het moet een plan worden met gezamenlijke speerpunten die passen binnen de 21e-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden waarover leerlingen nu en in de toekomst zouden moeten beschikken.

In februari, 25 jaar na het Verdrag van Maastricht, wordt dit actieplan ondertekend in Maastricht. Dit plan zal de leidraad vormen voor de komende vijf jaar. En in aanloop naar de ondertekening gaat de Taalunie alvast in gesprek met de diverse interregionale partijen.

Kennisplatform

Het colloquium ‘Nederlands als buurtaal’ in Luik bracht alle betrokken partijen bij elkaar; van lesgever tot beleidsmaker. In gemengde werkgroepen dachten zij na over het Nederlands als Vreemde Taal. Hieruit bleek de behoefte aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende grensregio’s. Want, er worden veel goede initiatieven en acties opgezet rond het Nederlands, maar deze zouden met de andere grensgebieden moeten worden gedeeld.

Er is een duidelijke vraag om hier directer op in te kunnen springen door bijvoorbeeld een platform te creëren waar men snel terecht kan voor relevante info en vragen.

Het Nederlands is stevig  verankerd in de grensregio. Er zijn maar liefst 400.000 leerders in de buurlanden en er worden veel activiteiten en initiatieven ontwikkeld om het onderwijs Nederlands te ondersteunen. De verschillende regio’s zijn zich door het colloquium meer bewust geworden van een aantal zaken die ze gemeenschappelijk hebben (bv. het ERK en het belang van bij- en nascholing).