Stagiairs gezocht voor de internationale neerlandistiek

De Internationale Vereniging voor neerlandistiek (IVN) is op zoek naar stagiairs die hun steentje willen bijdragen aan neerlandistiek in de wereld, op onderzoeks- en productiegebied.

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.

De IVN biedt een podium voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee zo’n 15.000 studenten (bron: TaalUnie.org). Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Nederlandse Taalunie.

De docenten leiden hun studenten op voor banen als: docent Nederlands, onderzoeker, vertaler of tolk, journalist, cultureel medewerker bij internationale instanties of posities in het (internationale) bedrijfsleven. De IVN stimuleert en ondersteunt onderwijs en onderzoek, met als kerndomeinen: Nederlands als vreemde of tweede taal, vergelijkende taal- en literatuurwetenschap, didactiek van de taal en cultuur van de Lage Landen, cultuurgeschiedenis en interculturele communicatie.

De IVN onderhoudt een digitaal informatieplatform ten behoeve van de diverse regio’s: het Duitstalige gebied, het Engelstalige gebied, het Franstalige gebied, Centraal- en Oost-Europa, het Middellandse Zeegebied, Noord-Europa, het Caribisch gebied, Zuidelijk Afrika en ‘Azianië’. De belangrijkste activiteiten zijn: actuele informatieverstrekking over het vakgebied via de website, de digitale nieuwsbrief, het wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek dat zowel in druk als online verschijnt, het populairwetenschappelijke blad VakTaal, de thematische reeks Lage Landen Studies en de organisatie van het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum.

Stagevacature: assistent-veldonderzoeker Nederlands en de wereld
De IVN is in opdracht van het ministerie van OC en W een onderzoek gestart naar het imago en de identiteit van de neerlandistiek in de wereld. Het methodisch en analytisch onderzoek vindt plaats onder leiding van een hoogleraar uit de wereld van de internationale neerlandistiek en behelst onder andere het aanleggen van een dataverzameling, gegevensinterpretatie en verslaglegging. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een redactie waarin o.a. docenten neerlandistiek extra muros zitting hebben.

Geboden wordt een dynamische werkomgeving met veel aandacht voor je eigen onderzoek waarin je actief meewerkt aan en meedenkt over de verschillende praktische en wetenschappelijke aspecten van dit project. Je bouwt mee aan een database met onderzoeksgegevens waar je je eigen onderzoek op kunt baseren, maar waar vele wetenschappers na jou ook nog veel plezier aan zullen beleven.

Je assisteert bij het doen van het onderzoek, adviseert over de methodiek bij het verzamelen van de data, draagt bij aan het verzamelen en wordt betrokken bij het proces van interpretatie en verslaglegging. Er wordt van je verwacht dat je je verdiept in de wereld van de internationale neerlandistiek en meedenkt over hoe imago en identiteit meetbaar gemaakt kunnen worden.

Heb je interesse om in een actief onderzoeksteam mee te draaien en bij te dragen aan dit project dan is deze stage iets voor jou.

Stagevacature: redactie-assistent VakTaal
De IVN geeft drie publicaties uit, een ervan is VakTaal. In VakTaal wordt op journalistieke wijze informatie verschaft over die aspecten van het vak waarvan neerlandici (uit welke discipline of beroepssector ook) op de hoogte moeten blijven en die niet zo makkelijk toegankelijk zijn via de verschillende vaktijdschriften.

VakTaal wil een populair-wetenschappelijk tijdschrift zijn dat informeert over neerlandistiek in de volle breedte: de letterkunde, de taalkunde en de taalbeheersing. Ook onderwerpen uit het (middelbaar) onderwijs en de neerlandistiek extra muros komen aan bod. Bovendien bevat ieder nummer een groot aantal heel verschillende genres: een interview, een reportage, columns, enzovoort. De redactie van VakTaal bestaat uit wetenschappers uit de taal- en letterkunde, een lerarenopleider en een docent extra muros.

Als stagiair maak je deel uit van de redactie. Samen met de andere redactieleden zorg je ervoor dat VakTaal een prettig blad om te lezen is. Je bedenkt hoe je de lezers helemaal bijpraat over wat er allemaal leeft in het vak. Hierbij houd je er rekening mee dat het blad op verschillende manieren wordt ingezet. Bij de uiteenlopende teksten horen er ook die geschikt moeten zijn voor onderwijs Nederlands. Hierbij moet je denken aan artikelen die een discussie kunnen opwekken. Dit kan een reportage zijn over waarom buitenlandse studenten Nederlands willen leren of een opiniërend stuk over Reinhardt dat een toets op de middelbare school kan zijn. Tegelijkertijd moeten de artikelen in het blad de lijn van het thema volgen, gaan over nieuwe ontwikkelingen in de neerlandistiek en moeten de zeer gevarieerde vormen van de neerlandistiek aan bod komen. Je moet je kortom verdiepen in de vele facetten van de neerlandistiek, hier verbindingen in leggen en er de juiste namen bij bedenken. Hiernaast wordt er op productiegebied van je verwacht dat je functioneert als een redactielid. Dit houdt in dat je, naast het deelnemen aan redactievergaderingen, stukken redigeert, er beeld bij zoekt, dat je een bio van een schrijver kunt produceren en eventueel een envelop dichtplakt om het nummer bij een lezer te krijgen. Ook kan het zijn dat je meegenomen wordt naar een voorkomende evenementen, congressen of symposia om VakTaal (mee) te representeren.

Wil je deel uit maken van een tijdschriftredactie, minimaal 1 themanummer samenstellen en meehelpen in het productieproces van een dergelijk nummer dan is deze stage iets voor jou.

Stagevacature: assistent-redactielid toekomstvisie
Vanaf januari 2017 zal een meerjarig project van start gaan waarin neerlandici uit de hele wereld samen werk maken van een visie op de neerlandistiek nu en in de toekomst. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Taalunie.

Het doel van dit meerjarige nieuwe project is zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de neerlandistiek als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, te verhogen. In de afgelopen jaren is de samenhang binnen de neerlandistiek wereldwijd aan veel veranderingen onderhevig geweest. Bovendien is ook de taal zelf aan verandering onderhevig, net als de normen van de taalgemeenschap, de landsgrenzen en de visies op variatie binnen en buiten de standaardtaal. De nieuwe IVN moet een betrouwbaar en actueel platform bieden, met een flexibele (digitale) omgeving met mogelijkheden voor de verschillende gebruikers (studenten, docenten aan universiteiten binnen en buiten de grenzen, onderzoekers, postgraduaten, regioplatforms, etc.).

Het takenpakket van de stagiair bestaat uit:

  • voorbereidende werkzaamheden zoals het in kaart brengen van de verschillende doelgroepen en de behoeften van deze doelgroepen
  • voorbereidende werkzaamheden, zoals het inventariseren en synthetiseren van relevante cursussen, colloquia, nascholingen, de website (incl. blogs etc.)
  • de inventarisatie van problemen die nader onderzoek behoeven, en het leveren van aanzetten tot dat vervolgonderzoek – in samenwerking met de redactie en mensen uit de verschillende doelgroepen
  • de uitwerking van gedetailleerde visievoorstellen, in nauw overleg met de collega-uitvoerders (redactie) waaronder concrete projecten zoals het organiseren van bepaalde cursussen, congressen, het organiseren en presenteren van de website (met database)

Heb je zin om in een internationaal universitair team te werken en bij te dragen aan deze visieontwikkeling met aanzetten voor concrete projecten dan is deze stage iets voor jou.

Informatie
Het bureau van de IVN is gevestigd aan de Universiteit Utrecht, Trans 10, kamer 2.37. Voor meer informatie over een van de vacatures of het inzien van materiaal kan contact op worden genomen met directeur Iris van Erve via i.vanerve@ivnnl.com.