Nederlandse taal en cultuur in India (Hyderabad)

Door Yves T’Sjoen

Het India Platform van de Universiteit Gent initieerde sinds zijn oprichting in 2008 een consortium van academische instellingen in de Lage Landen en in India. Het belang van een uitgebouwd netwerk is paden te plaveien en openingen te creëren naar een andere en zeer diverse cultuurgemeenschap. Het Platform faciliteert interculturele gesprekken en slaat bruggen tussen de Lage Landen en India. Een van de partners is sinds 2015 de English and Foreign Languages University (EFLU) in Hyderabad. De universiteit biedt op hoog academisch niveau taalonderwijs aan. Naast Engels kunnen studenten onder meer opleidingen Duits, Frans, Italiaans en Spaans volgen. De taalverwerving aan de EFLU wordt in de loop van het opleidingstraject gecombineerd met literatuurwetenschappelijk onderzoek.

Tijdens een intensief werkbezoek met vertegenwoordigers van de Taalunie, het Universitair Centrum voor Talenonderwijs en de taalkundige en letterkundige neerlandistiek van de Universiteit Gent zijn de voorbije dagen afspraken gemaakt over een structurele samenwerking. De interuniversitaire coöperatie is in de nabije toekomst gericht op de studie van het Nederlands en de cultuur van de Lage Landen. Lezingen handelden dezer dagen over literatuur in een interculturele en transnationale ruimte, over de geschiedenis van het Nederlands en over concepten en tools (“blended learning”) die door het UCT worden gehanteerd voor het aanleren van het Nederlands als vreemde taal. Samen met decanen, professoren en (PhD)studenten is in Hyderabad van gedachten gewisseld over de concrete uitwerking. Met de Vice-Chancellor zijn de afspraken voor en de condities van de samenwerking op het gebied van de neerlandistiek in Hyderabad besproken.

De synergie tussen Universiteit Gent en EFLU zal resulteren in een onderwijs- en onderzoekplatform met als centrale focus de Nederlandse taal en cultuur. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke promotie voor de cultuur van de Lage Landen in het multiculturele en veeltalige India. Daarenboven zijn plannen gesmeed om gezamenlijk (literatuur)wetenschappelijk onderzoek te ondernemen. Tijdens het werkbezoek hebben zich al meteen studenten aangemeld en hun interesse voor het Nederlands laten blijken. De initiatiefnemers voor de verkennende gesprekken zijn Venkat Rao (EFLU) en Jakob de Roover (UGent). Een van de voorstellen is een postdoc-onderzoeker/native speaker Nederlands gedurende zes weken of een semester aan te stellen bij de EFLU, een in India zeer gerenommeerde universiteit voor taalonderwijs en literatuurwetenschappen. Doelstelling is studenten op te leiden op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Uiteindelijk moet het onderwijs door een in India opgeleide onderzoeker worden overgenomen. Momenteel wordt nagedacht over een stappenplan dat namens de Universiteit Gent aan de collega’s in Hyderabad wordt voorgelegd. Mogelijk kan al in maart en uiterlijk in augustus 2017 worden aangevangen met een cursus Nederlands.

Voor de Taalunie is dit een uitgelezen kans het Nederlands buiten Europa verder te promoten. En ook voor de betrokken universiteiten is het van belang gezamenlijk onderzoek te ondernemen. Voor letterkundig onderzoek zijn in de miljoenenstad Hyderabad de eerste stenen gelegd. Met de stenen worden de volgende tijd bruggen gebouwd die twee zeer verscheiden cultuurgemeenschappen nader tot elkaar brengen. Het gesprek over literatuur en de problematisering van de westerse concepten van literatuur wordt naast de taalverwerving een van de pijlers van die bruggen.