geluid – klank | Verwarwoordenboek Vervolg (2)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

geluid / klank

Er is betekenisverschil.

geluid             dat wat hoorbaar is (door trilling in de lucht)

Wat hebben jullie je goed verstopt! Maak eens een geluidje?

klank              (geluid met regelmatige trilling) manier waarop iets klinkt

Wat een schelle klank heeft deze piano. Nu moet ik zeker zachter spelen, want de buren zijn heel geluidsgevoelig.

Een klank is dus een ‘regelmatig’ geluid. Vaak worden bij een klank verschillende aspecten onderscheiden: hoogte, volume, timbre, enz. Maar die aspecten horen ook bij geluid. Het verschil tussen regelmatige trillingen (klank) en onregelmatige trillingen (geluid) zorgt ervoor dat we niet spreken van een ‘geluidsschaal’ maar van een ‘klankschaal’, niet van ‘klankoverlast’ maar van ‘geluidsoverlast’. – Nee, nooit zomaar iets aannemen. Geluidstechnici die de akoestiek van een zaal testen, kunnen wel spreken over ‘klankoverlast’, het te lang doorklinken van een klank (de galm). En ‘geluidsschaal’, met een andere betekenis van ‘schaal’, is een ander woord voor ‘decibelschaal’.