Vrijdag 7 oktober 2016 Lerarendag VU: ‘De canon in de klas? Literatuurgeschiedenis op school’

Folder-Lerarendag-Nederlands-VU-2016Locatie: Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Zaal: WN – M129

Met de woorden ‘Fuck de canon’ wist schrijver en columnist Christiaan Weijts begin 2016 de Nederlandse literaire gemoederen op te schrikken door in NRC Handelsblad van leer te trekken tegen de literatuurlijst op school. Hij schreef: ‘Altijd weer Max Havelaar, die afgrijselijke monumentale baksteen die een effectief moordwapen is voor élk sluimerend vonkje literaire interesse.’

Het effect van zijn column was duidelijk: velen klommen direct in de hoogste boom. Anti- en pro-canongeluiden vulden de kranten en de social media. Verontruste leraren schreven ingezonden brieven, schrijver Philip Huf was tegen een lijst, NRC Handelsblad meldde in het hoofdcommentaar juist dat het de taak van de leraar was de Max Havelaar te doen schitteren.

Het woord canon duikt de laatste jaren in verschillende contexten op en zorgt in de regel voor discussie. Maar wat is een canon eigenlijk? En waarom stelden Vlaamse onderzoekers in 2015 ‘een dynamische canon’ van de Nederlandse literatuur vast in 51 teksten terwijl de meeste literatuurwetenschappers zich juist niet richten op de literaire klassieken maar een breder perspectief kiezen? Tijdens de Lerarendag op vrijdag 7 oktober komen deze en andere vragen aan bod en geven docenten letterkunde van de opleiding Nederlands: Literatuur & Samenleving een kijkje in hun onderzoekskeuken en werpen ze een wetenschappelijke blik op al dan niet canonieke teksten. Een van de doelstellingen van deze studiedag is onze collega’s in het voortgezet onderwijs te laten zien hoe ze met deze materie direct in de klas aan de slag kunnen. De Vrije Schrijver van de VU, Ernest van der Kwast, luistert het programma op. Ook zal een van de leraren Nederlands, Ingrid van Lindert, een column uitspreken over de canon.

Programma

Koffie en broodjes 12.00-12.30 uur

Welkom 12.30-12.40  uur
12.40-13.10 uur Ernest van der Kwast (Vrije Schrijver VU): Het belang van literatuur
Vragen
13.10-13.20 uur Gesproken column over de canon door Ingrid van Lindert, docent Vossius Gymnasium Amsterdam
13.20-13.50  uur Marjolein van Tooren, De aanslag van Mulisch als graphic novel
Vragen
13.50- 14.20 uur Jacqueline Bel, ‘Fuck de canon’ of  een nieuwe leeslijst van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief?
Vragen
14.20-15.00 uur Dick Schram: Koffij of koffie: originele of hertaalde meesterwerken?
Vragen
15.00-15.30 uur Theepauze
15.30-16.10 uur Ben Peperkamp, Het leesgedrag van Doeschka Meijsing als gymnasiast
Vragen
16.10-16.40 uur Ton van Strien: Grote namen uit de Gouden Eeuw
Vragen
16.40 Borrel

Aanmelding via j.h.c.bel@vu.nl onder vermelding van Lerarendag 2016

NOTA BENE Leraren kunnen 2 of 3 geïnteresseerde leerlingen meenemen (s.v.p. ook aanmelden).

Kosten: geen