Vacature: voltijds postdoctoraal medewerker ‘Herziening Algemene Nederlandse Spraakkunst’, Universiteit Gent, vakgroep Taalkunde

Aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent is er een vacature voor een postdoctoraal onderzoeker (1fte, 18 maanden) die zal meewerken aan de grondige inhoudelijke update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS).

Project

Op 1 oktober 2015 is een meerjarig project van start gegaan waarin taalkundigen van twee Nederlandse  en twee Vlaamse universiteiten – de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Gent en de KU Leuven – samen werk maken van een grondige update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Taalunie.

Het doel van dit meerjarige nieuwe project is zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de Nederlandse grammatica als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, te verhogen. In de twintig jaar die zijn verstreken sinds de vorige herziening is immers zowel de kennis van individuele taalverschijnselen als het grammaticale inzicht in de samenhang daarvan in belangrijke mate toegenomen. Bovendien is ook de taal zelf aan verandering onderhevig, net als de normen van de taalgemeenschap en de visies op variatie binnen en buiten de standaardtaal. De nieuwe ANS zal een betrouwbare en geactualiseerde grammaticale beschrijving van de hedendaagse taalrealiteit bieden, binnen een flexibele digitale omgeving met zoek- en navigatiemogelijkheden voor de verschillende categorieën van gebruikers.

Op 1 mei 2016 is binnen het overkoepelende ANS-project het deelproject ‘Inhoudelijke revisie’ van start gegaan, dat wordt uitgevoerd door een team van postdoctorale onderzoekers aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Gent. De positie van postdoctoraal onderzoeker met standplaats Gent komt nu weer vacant. 

Functie
Het takenpakket van de projectuitvoerder bestaat uit:

  • de uitwerking van gedetailleerde revisievoorstellen, in nauw overleg met de collega-uitvoerders en met het team van supervisoren;
  • voorbereidende werkzaamheden, zoals het inventariseren en synthetiseren van de relevante grammaticale literatuur die sinds de vorige ANS (1997) is verschenen en het raadplegen van deskundigen;
  • de inventarisatie van grammaticale problemen die met het oog op een adequate beschrijving nader onderzoek behoeven, en het leveren van aanzetten tot dat vervolgonderzoek – eventueel in samenwerking met collega-uitvoerder, senioronderzoekers en/of studenten.

Voor deze functie zoeken we een taalkundige met:

  • een afgeronde promotie op het terrein van de (Nederlandse) taalkunde;
  • een aantoonbaar brede belangstelling voor verschillende domeinen van de grammatica van het Nederlands;
  • de vaardigheid om inzichten uit de taalkundige literatuur op een toegankelijke manier te presenteren aan een breed publiek van grammaticaal geïnteresseerden;
  • goede organisatorische en sociale vaardigheden en het vermogen om in een interuniversitair team te werken.

Strekken verder tot aanbeveling:

  • ervaring met empirisch onderzoek naar de distributie van grammaticale verschijnselen in corpora;
  • vertrouwdheid met verschillende grammaticale theorieën en theoretische kaders.

Een meer gedetailleerde projectbeschrijving is op verzoek beschikbaar.

We bieden een voltijdse aanstelling voor een termijn van 18 maanden, vanaf de vroegst mogelijke aanvangsdatum (maar uiterlijk vanaf 1 januari 2017). Wie geïnteresseerd is in deze functie, maar deze alleen in deeltijd wil vervullen, wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om ook te reageren.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot: prof. dr. Timothy Colleman (timothy.colleman@UGent.be, tel. +32(0)9.264.40.74)

Om te solliciteren stuurt u uiterlijk 10 oktober 2016 een motivatiebrief en curriculum vitae via e-mail naar Timothy Colleman (timothy.colleman@UGent.be). De eventuele sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van oktober.

Dit bericht is geplaatst in vacature met de tags , . Bookmark de permalink.