Flitsquiz: Welke neerlandici gedenken we de komende week?

Gegroet, vrienden van de verscheiden neerlandici! Het wordt komende week een beetje stilletjes in de rechterkolom. Ondanks het feit dat onze neerlandicikalender al meer dan 365 geboorte- en sterfdagen telt, volgen er nu een aantal dagen waarop er geen enkele neerlandicus of neerlandica te gedenken valt. Het is alsof de kalendergoden zelf een weekje vakantie hebben genomen, om de rouwende of feestvierende neerlandici-afficionados even tot rust te laten komen.

Desalniettemin zijn het niet de minste neerlandici die de komende week geboren dan wel overleden zijn. Een van hen was net als de zojuist betreurde Molkenboer zelfs een Vondelkenner. Misschien niet zo extreem als hij, maar als kenner van de 17e eeuw heeft zij belangrijke studies over Vondel gepubliceerd. Bij Neerlandistiek (toen nog Neder-L) verscheen een in memoriam, maar verderop in de komende week zou zij 82 jaar geworden zijn.

Wie bedoelen wij?