Gedicht: Sergio Raimondi – Weil Brothers

De Argentijn Sergio Raimondi is een van de festivaldichters op Poetry, deze week. Kaarten met korting hier.

Weil Brothers

Een van de ‘grote vier’ exportbedrijven die zich eind
negentiende eeuw in Argentinië hebben gevestigd
hoogtijdagen van de internationale productieverdeling

Dat wil zeggen: lokaal snel oprukkende landbouwgrenzen
breedwerpig gezaaide maïs en meerdere soorten Barletta-graan
in de lucht een hand van de miljoenen neergestreken arbeiders

van het Italiaanse of Iberische schiereiland met hun oerkennis
van de vruchtbare ritmes van Ceres en de Lupercalia-feesten
volstrekt nutteloos op deze rotsloze en haast onbegrensde

akkers om een dure pacht te betalen met een potentiële
opbrengst in weerwil van hagelbuien en sprinkhanenzwermen
of van dagloners en allerhande slag landlopers voor de oogst

gebruik van de maaibinder als erin was geïnvesteerd schoven
schoven nog meer korenschoven dorsen en na de verplichte
zakking de lange weg richting station de lading hoog op de kar

en hier en daar het verlies van een nul door gebrekkige
kennis over het bruuske stijgen en dalen van de prijzen
die aan de andere kant van de wereld op de borden staan

telegrammen uit Londen of Rotterdam of Antwerpen
om informatie te verstrekken aan vertegenwoordigers van,
nou, bijv., dit bedrijf waarvan de opbrengsten jarenlang

onderzoek van de Frankfurter Schule subsidieerden
gewijd aan het elegant overstijgen van het orthodoxe
economistische en mechanistische model van basis/bovenbouw.

Sergio Raimondi (Argentinië, 1968)
origineel hier
vertaling: Bodil Kok