Gedicht: Doe Hans — Aanval

AANVAL

Forsch, vliegensvlug breekt ’t vijftal door de schaar
van vijanden: een niet te houden stoet
van voetbal-helden, lavend trouw elkaar:
vijf-eenheid, machtig sterke reuzenvoet.

’t Valt wild den strijd in, als een groot gevaar
dat aan-zwiert … zet de strijd in laaien gloed
en honderd monden jubel-zingen maar,
publiek is geestdrift-vol … ruikt nettenbloed.

Daar staat nog een, die ’t monster weren kan …
Wat zal daartegen doen zo’n zwakke hand … ?
Reeds davert aan ’t wildbrieschend voorwaartsspan,

staat voor ‘m … schroeit z’n denken als ’n brand,
en nog te kijken staat de arme man
als reeds de bal ligt in zijn heilig land.

Doe Hans (1882-1946)
uit: Het bruine monster (1910)

‘Vijftig sonnetten over voetbal’ van Doe Hans (1882-1946), journalist en schrijver van kinderboeken, waaronder Jan Blauw-wit. Een verhaal van een voetballer (1913). De sonnetten werden onder het pseudoniem ‘Elly’ eerder gepubliceerd in Het sportblad, Sportkroniek en De Sport. In zijn voorwoord schrijft Hans: ‘Mij zijn, ik aarzel geen oogenblik het te zeggen, deze sonnetten (àl te weidsche naam voor zoo kreupele versjes) zéér dierbaar om de voldoening en de vriendschap, die ik er aan het begin van m’n journalistieke loopbaan mede veroveren mocht. […] Men zal in alle vijftig echter eenzelfden weerklank vinden: die van warme liefde voor de heerlijke sport, waaraan Hollands Jeugd zich tot eigen heil en tot heil van ons volk steeds geestdriftiger wijden gaat.’
uit: Literatuur met een doel (2000)