NBV jaarvergadering en symposium ‘Het boek in Nederland in 1766’

Op zaterdag 11 juni 2016 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging plaats, in het Klein Auditorium van het Academiegebouw in Leiden (Rapenburg 73). Aansluitend aan de vergadering viert de NBV het 250-jarig jubileum van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met het symposium ‘Het boek in Nederland in 1766’.

Programma

Het programma van de hele dag is als volgt (titels van lezingen zijn onder voorbehoud):

09:45 inloop met koffie en thee
10:00 jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NBV
10:45 ontvangst symposiumdeelnemers; uitloop/pauze ledenvergadering
11:00 start ochtendprogramma:

 • opening symposium door Wijnand Mijnhardt, voorzitter MNL
 • lezing Marja Smolenaars, ‘De Nederlandse boekproductie rond 1766’
 • lezing Anton van der Lem, ‘Het vroegste bezit van de bibliotheek van de MNL’
 • bezoek aan de tentoonstelling ‘Het vroegste bezit van de bibliotheek van de Maatschappij’, in de Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27)
 • lunch (verzorgd)

13: 45 start middagprogramma:

 • lezing Lieke van Deinsen, ‘De eerste jaren van het Leidse dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen (ook opgericht in 1766)’
 • lezing Erik Geleijns, ‘Het boekhoudboek 1766 van de Haagse uitgever/boekverkoper Pieter van Cleef’
 • column Jan Bos, ‘Een niet verschenen boek uit 1766’, gevolgd door theepauze
 • lezing Frans Grijzenhout, ‘De illuminaties voor Stadhouder Willem V in boek en prent’
 • lezing Joris Oddens, ‘Pamflettenstrijd: het spookjaar 1766’
 • wrap-up, Nelleke Moser

16:15 tot slot

 • presentatie nieuwe NBV-website
 • presentatie 23e Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
 • aansluitend borrel

Aan het symposium zijn geen kosten verbonden voor NBV-leden; wel verzoekt de NBV u, in verband met organisatie en catering, zich vooraf aan te melden via info@boekgeschiedenis.nl. Introducés zijn eveneens na aanmelding welkom; deze betalen een entreeprijs van € 10 (die wij in mindering brengen op de contributie als men zich aanmeldt als NBV-lid).

Vanzelfsprekend kunt u ook alléén aan de ledenvergadering, of alléén aan het symposium deelnemen. Wilt u dat aangeven in uw aanmelding, via info@boekgeschiedenis.nl? U kunt de NBV ook bereiken met eventuele vragen.