Gedicht: J.P. Heije – Verdrinken

•• Vorig jaar verscheen de bloemlezing Gedichten die mannen aan het huilen maken, met daarin de favoriete gedichten van bekende Nederlandse mannen. ‘Verdrinken’ is de keuze van Henk Schiffmacher, die ooit zag hoe de eerste helft ervan werd getatoeëerd op de borst van een zeeman.

Verdrinken

ô Diepe zee, ô wijde plas!
Wat ligt er in uw golven
Al menig-een bedolven!…
Maar toch! – hoe groot het aantal was
Van hen, die in Uw’ afgrond zonken,
Toch zijn er vrij wat méer verdronken
In ’t klein jeneverglas.

ô Diepe zee, ô wijde plas!
Wie in Uw’ vloed moest sneven,
Weet, dat zijn dood en leven
Toch in de hand des Heeren was! –
Maar wie zegt, in Wiens hand zij zonken,
Die in het helsche vocht verdronken
Van ’t klein jeneverglas!

J.P. Heije (1809-1876)
uit: Al de volksdichten, deel 2 (1865)