Gedicht: Horatius – De dichter als vakman

Uit Piet Schrijvers’ pas verschenen vertaling van het lange gedicht de De dichter als vakman van Horatius.

.

De dichter als vakman

[…]

De dichters dienen of het nut of het vermaak,
of willen stichten en vermaken tegelijk.
Wat ook je boodschap is, wees kort, zodat het publiek
je woord snel vat en trouw bewaart: een volle geest
is een vergiet voor elke overbodigheid.
Laat fictie, voor vermaak bestemd, waarschijnlijk zijn;
een drama moet geen credo eisen voor elk plot
en trekt uit Lamia’s volle buik geen levend kind.
Een niemendalletje irriteert de ouderen,
de jeunesse dorée verwerpt hautain een zwaar gedicht.
Wie het nut met het plezier verbindt, wint ieders stem
want hij vermaakt en hij vermaant het lezersvolk.
Zo’n boek maakt handelswinst, zo’n boek gaat overzee,
verlengt voor een bekend auteur de levensduur.

[…]

Als een schurftige melaatse of geelzuchtpatiënt,
of als een door Diana gestrafte maniak
wordt een waanzinnig dichter vermeden en geschuwd
door kenners; kinderen jagen argeloos hem op.
Wanneer hij zwervend zijn verheven verzen braakt
en, als een vogelaar gespitst op mereltjes,
in een put of kuil valt, laat er dan, ook al blijft hij
schreeuwen om hulp, geen mens zijn die hem redden wil.
Als iemand toch te hulp schiet met een touw, zeg ik:
‘Misschien heeft hij zich welbewust omlaaggestort!
Het levenseinde van de Sicilische poëet
zal ik vertellen: strevend naar onsterflijkheid,
aan goden eigen, sprong Empedocles koelweg
de hete Etna in. Zeg, mag een dichter doodgaan,
een man tegen zijn zin te redden is een moord!
Het is niet de eerste keer; al trek je hem eruit,
een fameuze dood verlangt hij toch als Übermensch.
Waarom hij altijd verzen schrijft is onbekend.
Heeft hij zijn vaders as bepist? een heiligdom
geschonden? Dwaas is hij hoe dan ook. Als voor een beer,
die de tralies van de dierenkooi versplinterd heeft,
neemt kenner en leek de vlucht voor een smakeloos auteur,
want wie hij in zijn klauwen heeft, die leest hij dood:
de vampier laat pas los als hij vol is met bloed.’

Horatius (65-8 v.Chr.)