Gedicht: C.S. Adama van Scheltema – De rooden roepen!

[Op de wijs van De Internationale?]

De rooden roepen!

Marschlied.

Komt tot ons, kindren dezer dagen,
Komt tot ons, die in donker lijdt,
Helpt ons het menschenlot te dragen
In ’t licht van beter menschlijkheid!
Wij zijn haar opgestane knechten,
Wij zijn haar daverende roep,
Wij zijn die voor haar toekomst vechten,
Wij zijn haar oude roode troep!
Voort voort dan kameraden!
Omhoog de wapperende vaan,
Omhoog uw hart, uw drang tot daden –
Breekt baan! breekt baan!

Keert tot ons, kindren dezer tijden,
Keert tot ons licht uw doof gelaat,
Het ideaal waarvoor wij strijden
Behoeft uw hand, uw hart, uw daad!
Wij zijn het vuur, wij zijn de smeden,
Wij zijn het wapen en de strijd
Wij zijn de brekers van het heden,
Wij zijn de bouwers van den tijd!
Voort voort dan kameraden!
Roept over aarde vrijheids naam,
Aaneengeschouderd, vastberaden –
Te zaam! te zaam!

Komt allen, die uw kleine wegen
Gebogen in den blinde gaat,
Deelt onzen strijd, deelt onze zege –
De rooden roepen, kameraad!
Wij zijn de akker en de vore,
Wij zijn de ploegers en het paard,
Wij zijn de zaaiers van het koren,
Wij zijn het ruischend graan op aard!
Voort voort dan kameraden!
Geen macht, die onze macht meer stuit,
Omhoog het vaandel der gesmaden –
Vooruit! vooruit!

C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)
uit: De keerende kudde (1920)