Docent Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde (circa 0,6 fte)

Het Departement Talen, Literatuur en Communicatie zoekt een docent Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde. De docent moet breed inzetbaar zijn binnen het BA-programma van de Opleiding Nederlandse Taal- en Cultuur, binnen interdisciplinaire cursussen op het gebied van de vroegmoderne cultuur- en literatuurgeschiedenis, en binnen de MA-programma’s op het gebied van de Neerlandistiek en de Renaissancestudies. Tot de onderwijstaken behoren in ieder geval BA-cursussen op het terrein van vroegmoderne Nederlandse letterkunde (c. 1500-1800) en het begeleiden van BA- en MA-scripties. Bestuurs- en beheerstaken maken ook deel uit van het takenpakket, evenals onderwijsgerelateerd onderzoek (actief bijhouden van vakliteratuur). N.B. Deze functie voorziet niet in een onderzoekstaak!

Profiel

De kandidaat moet beschikken over:

  • Een afgerond proefschrift in de vroegmoderne letterkunde of een daaraan gerelateerde discipline; of, indien nog niet volledig afgerond, een vergevorderd stadium in het dissertatietraject
  • Aantoonbare affiniteit en ervaring met het verzorgen van academisch onderwijs
  • Teamgeest en bereidheid tot interdisciplinaire samenwerking
  • ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs

Gewenst zijn:

  • Een eigen onderzoeksprofiel op het terrein van de vroegmoderne letterkunde, blijkend uit een of meerdere publicaties en/of plannen voor toekomstig onderzoek
  • Een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Aanbod

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van drie jaar. Het betreft een onderwijsvervanging van tijdelijke aard en de aanstelling kan dus niet worden verlengd of omgezet in een vast dienstverband.

De omvang van de aanstelling is circa 0,6 fte (ongeveer 24 uur per week; de werklast kan fluctueren op basis van de roostering). Afhankelijk van kennis en ervaring is het maandelijkse bruto salaris minimaal €2.532- en maximaal 4.654 € (schaal 10-11 CAO Nederlandse Universiteiten). De Universiteit Utrecht biedt een uitgebreid en flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden (keuzemodel). Pensioenopbouw vindt plaats bij het ABP en u kunt deelnemen aan één van de collectieve verzekeringen.

Over de organisatie

De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Dynamics of Youth, Institutions, Life Sciences en Sustainability. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat. De medewerkers van het Departement Talen Literatuur en Communicatie (TLC) van de faculteit Geesteswetenschappen houden zich bezig met Europese talen en culturen. Daarbij besteden ze met name aandacht aan taal en taalgebruik, en aan de manier waarop mensen in taal communiceren. Daarnaast richten ze zich op letterkunde van de Middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne periode. De bacheloropleiding Keltische talen en cultuur is uniek in Nederland, evenals de masterprogramma’s Vertalen, Interculturele communicatie en Renaissance studies.

Aanvullende informatie

Hebt u interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Arnoud Visser (a.s.q.visser@uu.nl, 030 253 6007).

Solliciteren

Sollicitatiedossiers graag insturen met:

  • een motivatiebrief;
  • een CV met overzicht van publicaties en werkervaring, contact informatie en persoonlijke gegevens;
  • contactinformatie van twee referenties (naam, affiliatie, telefoonnummer en e-mail adres);
  • Indien aanwezig, een sleutelpublicatie.

Solliciteer via onderstaande link. De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is 23 mei 2016. Interviews met geselecteerde kandidaten vinden plaats op woensdag 1 juni. Een voorbeeldcollege kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ingangsdatum van de aanstelling is uiterlijk 1 september 2016 of zo spoedig mogelijk daarna.

Reageren uiterlijk maandag 23 mei 2016.

http://www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-universiteit-utrecht/vacatures