West-Vlaams in de kijker in nieuwe Over taal

unnamed (4)De tv-reeks Bevergem eindigde met een ondertussen legendarische oneliner. Wanneer in de laatste aflevering de moeder van het hoofdpersonage, Freddy De Vadder, op het toneel verschijnt, tikt ze haar zoon op de vingers met de gevleugelde woorden ‘Stop met diene wuk. ‘t Is wadde’. Is het West-Vlaamse vragende voornaamwoord nu wuk of wadde? En wat dan met wiene?

Anne-Sophie Ghyselen wijdde er een bijdrage aan in het nieuwe nummer van Over taal.

En Bert Cappelle komt met een ‘globaal actieplan ter bevordering van de West-Vlaamse taalinburgering’, meer bepaald de West-Vlaamse grammatica. ‘Idealiter werk je met authentiek materiaal. Aan één welgekozen zin kan je gemakkelijk een hele les ophangen. Neem bijvoorbeeld de volgende uitspraak van Freddy De Vadder, in een radiospotje voor live gelegenheidscommentaar bij een match Club-Anderlecht op Play Sports, over zijn collega-voetbalcommentator Filip Joos: “En woarom dat ’n ém commentoar meug geven, ’t i gin mins die da’ verstoat”.’

‘West-Vlaams voor vluchtelingen, met 5 grammaticaregels ter inburgering’ van Bert Cappelle is te lezen in het nieuwe nummer van Over taal. Die bijdrage staat ook integraal op www.overtaal.be.

Verder in het nieuwe nummer van Over taal (jrg. 55, 2016, nr. 2):

  • Interview: Lieve Laureys: ‘Scandinavisch zelfbewustzijn blijkt ook uit taalzorg’ (door Bruno Comer)

‘De Scandinaviërs zijn ook pioniers in het gebruik van een klare taal in teksten van de overheid en in het bedrijfsleven. Al in de jaren zeventig worden er inspanningen gedaan om de taal rond de regelgeving te vereenvoudigen, en daardoor lopen ze voor op heel wat andere landen. Het is moeilijk om de taal van de wetten te veranderen, want dan zou er opnieuw over moeten worden gestemd, maar de toelichting erbij moet ‘heerlijk helder’ gebeuren, om naar een recente publicatie in onze contreien te verwijzen. Die zorg voor een klare taal is tekenend voor de houding van de Scandinaviërs.’

  • Taalwerk: Meer woorden en meerwoorden: een meerwaarde! (door June Eyckmans en Griet Boone)

‘Ook op onderzoeksvlak is de aandacht voor woordenschatverwerving toegenomen, onder meer door de opkomst van de corpuslinguïstiek. Dat heeft geleid tot een heleboel nieuwe inzichten in de toegepaste taalkunde over hoe we nieuwe woorden in een vreemde taal verwerven en over het belang van meerwoordcombinaties in ons taalgebruik. Op een aantal van deze inzichten gaan we in deze bijdrage verder in. We staan ook stil bij het belang van de woordenschatomvang bij het leren van een vreemde taal en we brengen verslag uit van een kleinschalig onderzoek dat we voerden bij studenten Duits.’

  • Dossier: We spreken allemaal een beetje gebarentaal (door Steven Schoonjans)

‘Als we spreken, doen we veel meer dan alleen maar klanken produceren. Een groot deel van onze boodschap zit niet in onze woorden, maar in de bewegingen die we maken terwijl we spreken. Opvallend is dat deze bewegingen, waar we ons vaak helemaal niet bewust van zijn, sterke overeenkomsten vertonen met wat we in gebarentaal terugvinden.’

  • en verder de vaste rubrieken Broodje taal, Taalwerk, Dossier, Taalkronkels, Te boek, Column en Errata?