Verschenen: Laban Kaptein (ed.), Pieter van Woensel, Remarks, made on a journey …

pieter-van-woensel-remarks-covers-homepageOnlangs publiceerde Laban Kaptein in eigen beheer de eerste twee delen van (de geplande driedelige editie van) Pieter van Woensels Remarks, made on a journey through Turkey, Natolia, the Crimea and Russia, in the years 1784–89. Het gaat om een Engelse, becommentarieerde editie van Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 1784–89.

Zie voor meer informatie www.labankaptein.com.