Vacatures Gent: ‘Het literaire hoorspel’

Vacature FWO-doctoraatsbursaal en onderzoeksmedewerker aan de Universiteit Gent

“Het literaire hoorspel in de Lage Landen (1960-2000):  vorm, functie en vernieuwing”

Vanaf het ontstaan ervan in 1924 tot vandaag wordt het hoorspel als genre frequent beoefend door literaire auteurs, ook in de Lage Landen. In de periode waarin de vernieuwingen van neo-avant-garde en postmodernisme op de voorgrond treden (1960-2000), zijn veel schrijvers betrokken bij de productie van hoorspelen. Toch heeft de Nederlandse literatuurstudie op een uitzondering na geen aandacht voor de plaats van het hoorspel in literaire oeuvres of de rol ervan in de circulatie van literatuur.

Het onderzoeksproject gaat voor de periode 1960-2000 na hoe literaire auteurs die doorgaans als vernieuwend of experimenteel gelezen worden (zoals Claus, Van Marissing, Michiels, Schierbeek) betrokken zijn bij de productie van hoorspelen. Door een narratieve en intermediale analyse van een veertigtal hoorspelen geeft het project daarnaast inzicht in de verhouding van de hoorspelen tot de literaire vernieuwingen van die periode.

In het kader van dit FWO-project zijn er twee vacante plaatsen:

1. Doctoraatsbursaal (4 jaar voltijds)
2. Onderzoeksmedewerker (2 jaar voltijds)

Jobinhoud 1

De geselecteerde kandidaat voert als doctoraatsonderzoeker het project uit in nauwe samenwerking met de twee promotoren (UGent / VUB) en de andere medewerker. Hij of zij publiceert over het hoorspel, geeft er lezingen over, organiseert mee studiebijeenkomsten en schrijft een proefschrift over het onderwerp. Het proefschrift wordt verdedigd in 2020.

Profiel 1

De kandidaat heeft een masterdiploma taal- en letterkunde of een gelijkwaardig diploma en kan uitstekende studieresultaten voorleggen. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op de datum van aanstelling (1 september 2016). In het afgewerkte studieprogramma is er een sterke component Nederlandse literatuur en kennis van narratologie is aantoonbaar. Een pluspunt is de sterke beheersing van het Engels en het Duits. De kandidaat moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Aanbod 1

De geselecteerde kandidaat wordt als FWO-doctoraatsstudent voltijds aangesteld voor een periode van vier jaar (een periode van twee jaar die bij gunstige tussentijdse evaluatie met twee jaar verlengd wordt). Hij of zij komt terecht in een interuniversitair onderzoeksteam (zie www.sel.ugent.be) en een onderzoekscontext met een grote diversiteit aan letterkundige expertises (zie www.letterkunde.ugent.be).

Sollicitatieprocedure 1

Kandidaten kunnen solliciteren tot en met 31 mei 2016 en sturen daarvoor het volgende naar Inge.Arteel@vub.ac.be en Lars.Bernaerts@UGent.be:

  • motivatiebrief
  • CV (incl. studieresultaten)
  • een schrijfstaal: een paper/scriptie over een letterkundig onderwerp
  • een korte tekst waarin de kandidaat zijn of haar visie op het onderwerp (relevantie, mogelijke aanpak) aangeeft (max. 1000 woorden)

Meer informatie: Lars.Bernaerts@UGent.be

Jobinhoud 2

De geselecteerde kandidaat staat als onderzoeksmedewerker in voor de ontsluiting en beschrijving van het corpus hoorspelen. Hij of zij doet onder andere onderzoek in archiefinstellingen (zoals de archiefdienst van de VRT), ondersteunt de analyse van het corpus, draagt bij tot publicaties en organiseert mee studiebijeenkomsten over het onderwerp.

Profiel 2

De kandidaat heeft een masterdiploma taal- en letterkunde of een gelijkwaardig diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op de datum van aanstelling (1 september 2016). Hij of zij kan uitstekende studieresultaten voorleggen en is bij voorkeur grondig vertrouwd met naoorlogse Nederlandse literatuur. Pluspunten zijn de vertrouwdheid met archiefonderzoek en kennis van het Engels en het Duits. De kandidaat moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Aanbod 2

De geselecteerde kandidaat wordt als onderzoeksmedewerker voltijds aangesteld voor een periode van twee jaar. Hij of zij komt terecht in een interuniversitair onderzoeksteam (zie www.sel.ugent.be) en een onderzoekscontext met een grote diversiteit aan letterkundige expertises (zie www.letterkunde.ugent.be).

Sollicitatieprocedure 2

Kandidaten kunnen solliciteren tot en met 31 mei 2016 en sturen daarvoor het volgende naar Inge.Arteel@vub.ac.be en Lars.Bernaerts@UGent.be:

  • motivatiebrief
  • CV (incl. studieresultaten)
  • een schrijfstaal: een paper/scriptie

Meer informatie: Lars.Bernaerts@UGent.be