Uitnodiging voor eerste Louis Peter Grijp lezing, getiteld: ‘Wie schreef het Wilhelmus?’

Op dinsdag 10 mei verzorgt Mike Kestemont de eerste Louis Peter Grijp-lezing. De lezing zal gaan over het onderzoek naar het auteurschap van het Wilhelmus. Is het met computationele technieken mogelijk de auteur daarvan te achterhalen?
 
De lezing wordt gehouden ter ere en herdenking van musicus en musicoloog Louis Peter Grijp, die op 9 januari jongstleden op 61-jarige leeftijd overleed. Vanaf nu zal elk jaar zal op of rond 10 mei, de dag dat in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd, door het Meertens Instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht georganiseerd worden.
 
Louis Grijp studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en gitaar en luit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1990 was hij als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, vanaf 2001 was hij ook hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden. Hij was sinds 2003 lid van de KNAW, en stond meer dan 40 jaar lang aan de basis van het muziekgezelschap Camerata Trajectina.
 

Louis werkte als onderzoeker naar de Nederlandse lied- en muziekcultuur vaak samen met neerlandici en was met de oprichting van de Liederenbank een van de pioniers op het gebied van de digitale geesteswetenschappen. Die combinatie van neerlandistiek en computationeel onderzoek is ook te vinden in het werk van Mike Kestemont, die enige jaren geleden een veel bejubeld proefschrift schreef waarin hij met digitale analyses de auteur van anoniem overgeleverde middelnederlandse teksten probeerde te achterhalen.

 
Datum: 10 mei 2016
Locatie: Tinbergenzaal van het
Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam
Aanvang: 16.00, de lezing wordt rond 17.00 afgesloten door Camerata Trajectina en wordt gevolgd door een borrel
Toegang: gratis
Aanmelden:
via het Meertens Instituut
Deze lezing wordt financieel mogelijk gemaakt door het Genootschap van de KNAW en
Musico.