Nieuwe functionaliteit bij Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

‘Calendarium’ maakt zoeken op datum of periode mogelijk
Vanaf vandaag is het mogelijk om bij de DBNL te zoeken op datum of periode in de duizenden gedigitaliseerde teksten, zoals brieven en dagboeken, en in de auteursgegevens. Deze nieuwe functie maakt het eenvoudiger om specifiek te zoeken. Welke schrijvers zijn geboren op 25 december? Wie schreven er in of over de Eerste Wereldoorlog of over 11 september 2001 (‘9/11’)?
Moderner uiterlijk, nieuwe mogelijkheden
Vorige maand is de vormgeving van de DBNL-site gemoderniseerd en zijn de zoekfunctie en navigatie verbeterd. Het was al mogelijk te zoeken op auteurs, titels, woorden in teksten en met behulp van topografische kaarten. Met het Calendarium is daar het aspect tijd bijgekomen. Dat levert extra mogelijkheden op om de gewenste informatie te vinden en interessante ontdekkingen te doen.
Getuigen van de Eerste Wereldoorlog
Een voorbeeld van werken met het Calendarium: Op zoek naar getuigenissen over het begin van de Eerste Wereldoorlog is de periode ‘juli 1914 – juli 1915’ van belang. Interessante (oog)getuigeverslagen geven Virginie Loveling in haar Oorlogsdagboek, en auteurs als Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne en Frederik van Eeden.

Elke maand meer resultaten
Op dit moment bevat het Calendarium enkele honderdduizenden verwijzingen. Dat is veel, maar over sommige perioden zijn nog weinig brieven en dagboeken beschikbaar. Die jaren leveren dus minder zoekresultaten op. Het aantal teksten in de DBNL groeit echter gestaag, zodat er elke maand vele datumverwijzingen bij komen, waardoor het Calendarium steeds meer biedt.
Over DBNL
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een samenhangende, betrouwbare digitale collectie teksten met betrekking tot de Nederlandstalige letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot nu toe. De collectie vertegenwoordigt het gehele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland. De website www.dbnl.org wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.