Die vergaderinge der historien van Troyen : Hoofdstuk 8

 

Die vergaderinge der historien van Troyen,
ghecompozeert ende vergadert vanden eerbaren man
meester Roelof die Smit,
priester ende cappelaen van mijn zeer geduchtighe here,
mijn here den hertoghe van Bourgongen, Philipus,
int jaer .M.CCCC. ende .LXIIIJ.

 

zoals gedrukt door Jacob Bellaert te Haarlem in 1485