Video Huygens Instituut: Max Havelaar nog steeds actueel

De zevende druk van de populair-wetenschappelijke editie van de Max Havelaar (1860) is verschenen. Eduard Douwes Dekker schreef zijn Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy, onder zijn schuilnaam Multatuli. Het boek is vertaald in meer dan 40 talen en nog steeds van grote betekenis voor ons cultureel-historisch erfgoed. Annemarie Kets (Huygens ING) onderzocht de Max Havelaar en publiceerde in 1992 haar historisch-kritische editie in twee delen.

Haar onderzoek werkte zij uit voor een breder publiek en in 1998 bezorgde zij de eerste publieksuitgave (Bert Bakker). In samenwerking met Annemarie Kets en Klaartje Groot, conservator van het Multatuli Huis, gaat het Huygens ING in op de actuele betekenis van deze roman in onze huidige maatschappij. Bekijk hieronder het filmpje.
.