Verschenen: Nederlandse Letterkunde (21/1)


Pas verschenen: Nederlandse Letterkunde 21 (2016), nr. 1 (februari). ISSN: 1384-5829, Online ISSN: 2352-118X.
Inhoud
Young Agents
Peter Boot; Feike Dietz; Els Stronks; Willemijn Zwart
Auteursvariant, ‘variance’ of ‘duplicité énontiative’?
Rob van de Schoor
Literatuur en toegepaste ethiek
Wouter Schrover
Recensies
Zie de website van de uitgevervoor abstracts van de artikelen.