Van de Utrechtse doopgelofte tot Oudgermaanse runeninscripties

7 April 2016: Junius Symposium voor Jonge Oudgermanisten II
 
Op donderdag, 7 april, wordt in Leiden, na een een succesvolle eerste editie in 2015, voor de tweede keer het  ‘Junius Symposium voor Jonge Oudgermanisten’ georganiseerd. Dit symposium heeft tot doel jonge wetenschappers die onderzoek doen naar de Oudgermaanse talen en culturen bij elkaar te brengen. Het symposium wordt ondersteund door het LUCAS, het LUCL en de Vereniging van Oudgermanisten (VOG).
Programma
Het Junius Symposium biedt een podium aan jonge onderzoekers (MA-studenten, PhD-kandidaten en postdocs) in de Oudgermanistiek. De Oudgermanistiek omvat een breed scala aan sub-disciplines die over de verschillende taal-en-letterkunde-afdelingen (Duits, Engels, Nederlands, Taalwetenschap) van de Nederlandse universiteiten zijn verspreid: de sprekers op het symposium weerspiegelen deze diversiteit en tijdens het symposium zal de interdisciplinaire discussie centraal staan. Historici, taalwetenschappers en letterkundigen zullen elk hun eigen onderzoek naar de geschiedenis, taal en cultuur van de Germaans-sprekenden volkeren in de Middeleeuwen presenteren. De onderwerpen die aan bod komen variëren van de theologische achtergrond van de Utrechtse doopgelofte, tot de epenthetische klinkers in de oudste Germaanse runeninscripties, van de slagvelddieren in de Oudengelse epiek tot de woordvolgorde in ontkennende zinnen van het Middelhoogduits. Voor een overzicht van het programma kunt u deze link volgen.
 

Alhoewel de Oudgermanistiek een ouderwets en stoffig vakgebied mag lijken en de toekomst van het onderwijs in de Oudgermaanse talen aan de Nederlandse universiteiten lang niet altijd zeker is, laat het Junius Symposium zien dat Nederlandse en Belgische Oudgermanistiek springlevend is. Het spannende en vernieuwende onderzoek van deze jonge Oudgermanisten belooft een mooie toekomst voor het vakgebied.

 
Keynote: Guus Kroonen (Københavns Universitet) over de toekomst van de paleolinguïstiek
De keynote-speaker van het Junius Symposium is dr. Guus Kroonen (Københavns Universitet), een taalwetenschapper en etymoloog van Leidse snit. Hij zal spreken over hoe historisch-taalkundig onderzoek gecombineerd kan worden met de archeologie en de genetica om nieuw licht te werpen op de oudste geschiedenis van de Germaans-sprekende volkeren. Guus Kroonen studeerde Scandinavische taal- en letterkunde in Amsterdam en Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap in Leiden. Hij promoveerde in 2009 in Leiden op een onderzoek naar klinker- en medeklinkerwisselingen in de Proto-Germaans n-stam-declinatie en publiceerde in 2013 het monumentale nieuwe etymologische  woordenboek van het Proto-Germaans (Etymological Dictionary of Proto-Germanic 2013, Brill). De titel van zijn keynote-lezing zal zijn ‘De toekomst van de paleolinguïstiek: het Germaans als springplank naar de prehistorie”. Meer informatie kunt u hier vinden.
Patroon: Franciscus Junius (1591-1677)
Het Junius Symposium is vernoemd naar Franciscus Junius (1591–1677), een voormalig student van de Leidse universiteit en een pionier in de studie naar de Oudgermaanse talen. Zijn interesse voor de geschiedenis van het Nederlands leidde tot een fascinatie voor de oudste fasen van alle Germaanse talen. Hij publiceerde een aantal van de eerste wetenschappelijke commentaren op het Oudhoogduits, het Oudengels en het Gotisch. Ook verzamelde hij middeleeuwse handschriften waarvan het Oudengelse ‘Caedmon handschrift’, ook wel het ‘Junius Manuscript’ genoemd, de bekendste is. Kortom, zijn publicaties en manuscriptverzameling hebben de grondslagen gelegd voor het wetenschappelijke onderzoek naar de Oudgermaanse talen.
Belangrijke informatie: locatie en aanmelding
Het Junius Symposium zal gehouden worden in één van Leiden’s meest karakteristieke Middeleeuwse hotspots: het Gravensteen. Het Gravensteen werd in de late Middeleeuwen gebouwd en heeft als residentie voor de graaf en als stadsgevangenis gefungeerd. Thans is het in gebruik als universiteitsgebouw, maar overal zijn de sporen van zijn middeleeuwse verleden goed zichtbaar.
Op donderdag 7 april zullen de deuren om 9:30 opengaan en het programma zal beginnen om 10:00. Iedereen die geïnteresseerd is in de taal, cultuur en geschiedenis van de Germaans-sprekende volkeren is van harte uitgenodigd.
 
Aanmelding  is verplicht en de kosten van het symposium bedragen 5 euro (de afsluitende borrel is bij de prijs inbegrepen). Voor de aanmelding kunt deze link volgen.