Vacature Lector Nederlands, Debrecen

Aan de Universiteit Debrecen (Hongarije) kan vanaf 1 september 2016 een nieuwe 
LECTOR NEDERLANDS (m/v) 
aan de slag.  
Hij/zij 
  • is moedertaalspreker Nederlands
  • is afgestudeerd neerlandicus
  • heeft ervaring met het geven van Nederlands als vreemde/tweede taal

De nieuwe lector 

  • geeft werk- en hoorcolleges taalverwerving, spreekvaardigheid, kennis van land en volk, cultuurgeschiedenis, …
  • redigeert publicaties van de werkgroep
  • voert organisatorische en administratieve taken uit
De sollicitatie bevat
  • een uitgebreid CV
  • kopieën van het/de universitaire diploma(’s)
  • referentie(s)
Arbeidsvoorwaarden:
Geïnteresseerden mogen tot en met 30 april hun sollicitatie sturen aan
Dr. habil. Gábor Pusztai
Debreceni Egyetem
Néderlandisztika Tanszék
Egyetem tér 1.
4010 Debrecen (Hongarije)