Sonnettenkransenkrans

Door Bas Jongenelen

Wat een sonnet is, zullen alle lezers van Neder-L wel weten. Wat een sonnettenkrans is, zullen heel veel lezers van Neder-L wel weten, zeker nadat Bart FM Droog vorig jaar een column erover schreef. Het kan natuurlijk altijd nog gekker: de sonnettenkransenkrans. Dat is een sonnettenkrans van sonnettenkransen. En die bestond nog niet. Tot nu.


Dat wil zeggen: hij bestaat, maar nog bijna niemand heeft hem kunnen lezen. Hij is namelijk nog niet gepubliceerd.

De sonnettenkransenkrans is de uitkomst van een literair experiment, Martijn Neggers en ik vroegen ons af of het mogelijk was een sonnettenkrans van sonnettenkransen te maken. De onmogelijkheid daarvan zou hem liggen in het feit dat de sonnetten zo in elkaar verweven zouden zijn, dat het circulair werd. Het heeft ons twee weken gekost een spreadsheet (Excell in ons geval) te maken waarmee we aan de slag konden. Daarna was het een kwestie van invullen, en Excell zorgde er automatisch voor dat de regels van ieder sonnet gekopieerd werden naar de cellen van het volgende sonnet, het meestersonnet (dat is het vijftiende sonnet van een sonnettenkrans) en (eventueel) het grootmeestersonnet (het meestersonnet van de vijftien sonnettenkransen). Zonder Excell zou het niet mogelijk zijn geweest om een sonnettenkransenkrans te maken.

Meer dan vijftig dichters hebben een of meer sonnetten geschreven om deze kransenkrans van 211 sonnetten vorm te geven. Onder deze dichters veel neerlandici, zoals Jaap Goedegebuure, Johan Oosterman, Nelleke Moser en Annemieke Houben. Maar ook dichters als Jacques Perk, Willem Kloos, J.A. dèr Mouw en Frank van Pamelen deden meteen mee met dit bizarre poëtische experiment.

Wie een exemplaar van het boek wil, of van de poster (of van het boek en de poster), kan voorintekenen op deze site. Tegenwoordig heet dat crowd funding, de sonnettenkransenkransauteurs houden echter meer van de term voorintekenen. Er is bovendien ook geen sprake van donaties, nee, u koopt gewoon met korting een exemplaar.

Meer info en de mogelijkheden tot voorintekenen dus hier:  https://www.voordekunst.nl/projecten/4154-eerste-sonnettenkransenkrans-ter-wereld-1 Zegt het voort, want in het vervolg zal in de literatuurgeschiedenisboeken staan dat in 2016 de allerallereerste sonnettenkransenkrans gepubliceerd is. U heeft dan een exemplaar van de eerste druk in de kast, die eerste druk zal over 500 jaar waanzinnig veel waard zijn.