PhD project The distribution of Dutch-language literature to Germany

Voor de Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Brussel zoeken wij een doctoraatsbursaal (m/v)

PhD project The distribution of Dutch-language literature to Germany

De OG Vertaling en Interculturele Transfer van de KU Leuven verenigt onderzoekers uit Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk die zich bezighouden met de complexe en dynamische verhoudingen binnen en tussen culturen. De doctorandus zal deel uitmaken van deze OG, binnen het grotere geheel van de OE Vertaalwetenschap van de Faculteit Letteren.

Project

Ook uit kleinere literaturen vertrekken romans, gedichten en theaterstukken om over de grenzen van taal en cultuur heen een nieuw leven te beginnen, in vertaling bijvoorbeeld of in bewerking (film, strips, beeldende kunst, muziek). Eastbound wil onderzoeken hoe oeuvres uit de Nederlandse literatuur hun weg vonden naar Duitsland en – vaak via Duitsland – naar Polen, Hongarije en Tsjechië tussen 1850 en 1990. Drie doelstellingen staan daarbij voorop. Ten eerste bekijkt het project hoe literatuur in een transnationale context in circulatie wordt gebracht. Het volgt de trajecten van een aantal oeuvres en auteurs en het onderscheidt de factoren die een rol spelen bij de transfer van teksten: vanaf de distributie in het land van herkomst (Vlaanderen of Nederland dus) tot de ontvangst in het land van aankomst. Ten tweede stelt Eastbound de vaak aangenomen hiërarchie tussen periferie en centrum ter discussie: het beeld van een Europa dat slechts enkele exportculturen telt en een heleboel importculturen,moet worden bijgesteld. Door te focussen op de veelzijdigheid van zowel import als export en door verder dan de kwantitatieve gegevens te kijken, wil het project de complexiteit van de transnationale cultuurstromen aantonen. Ten derde stelt het de vraag of oeuvres uit Vlaanderen en Nederland van culturele identiteit veranderen wanneer ze vertaald of bewerkt worden en elders een nieuw leven gaan leiden. In hoeverre worden ze in het land van aankomst nog als Nederlandse literatuur geïdentificeerd en in hoeverre zijn het Europese of universele verhalen geworden? Of krijgen ze zelfs een nieuw lokaal karakter (Pools, Duits, Hongaars, Tsjechisch)?
Het subproject waarvoor we een promovendus zoeken die vier jaar zal werken aan de KU Leuven, kijkt naar de verspreiding naar en de ontvangst van de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied. Daarbij wordt Duitsland niet alleen gezien als een land van aankomst, maar ook als een doorgeefluik naar de genoemde andere culturen. Het tweede subproject,waarop een postdoc drie jaar zal werken aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag, onderzoekt vertalingen en adaptaties van Nederlandstalige literatuur in het Poolse, Tsjechische en Hongaarse taalgebied, al dan niet via het Duits.

Profiel

  • Een masterdiploma in Literatuur of Vertalen (specialisatie Nederlandse letterkunde is aanbevolen)
  • Uitstekende resultaten op bachelor- of masterniveau, zeker wat de bachelor- en meesterproef betreft
  • Zelfstandig, gemotiveerd, leergierig, sociaal
  • Uitstekende organisatorische vaardigheden
  • Zeer goede kennis van het Nederlands en het Duits
  • Kennis van andere talen is aanbevolen (in ieder geval Engels, liefst ook Frans en/of andere Europese talen zoals Pools, Tsjechisch, Hongaars)

Aanbod

  • Wij bieden een positie voor een voltijds doctoraatsbursaal aan de KULeuven Campus Brussel, in het kader van een project gefinancierd door het NWO en het FWO. Het project loopt vier jaar en begint op 1 oktober 2016.
  • U verricht wetenschappelijk onderzoek, leidend tot een doctoraat, onder leiding van een promotor (prof. dr. Elke Brems) van de Faculteit Letteren van de KU Leuven en een copromotor van het Huygens Instituut in Den Haag (Dr. Ton van Kalmthout). U maakt deel uit van de OG Vertaling en Interculturele Transfer en van het onderzoekscentrum CERES (Centre for Reception Studies, www.receptionstudies.be).
  • Binnen het project Eastbound. The distribution and reception of translations and adaptations of Dutch-language literature,1850-1990 loopt niet enkel het doctoraatsproject, maar ook het onderzoek van beide promotoren en van een postdoctoraal onderzoeker in Den Haag/Boedapest. Er wordt ook nauw samengewerkt met andere onderzoekers in binnen- en buitenland die werken over de verspreiding van de Nederlandse literatuur.
  • U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale conferenties, publicaties, academisch onderwijs, workshops en culturele nevenprojecten.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Elke Brems, tel.: +32 2 609 37 46, mail: elke.brems@kuleuven.be.
We verwachten bij je sollicitatie een motivatiebrief, een CV en de contactgegevens van twee referenten. Eventueel mag je een voorbeeld toevoegen van iets dat je geschreven hebt (paper, artikel,…), maar niet langer dan een tiental bladzijden.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/05/2016 via onze