Meer dan 2500 brieven uit correspondentie Stijn Streuvels online

Het tweede luik van een groot editieproject van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) rond Stijn Streuvels is voltooid. De online editie bevat nu meer dan 2.500 brieven uit de correspondentie van Stijn Streuvels met zijn uitgevers.

In november 2014 publiceerde het CTB 1.935 Nederlandstalige brieven uit Streuvels’ correspondentie met uitgevers als Lannoo, De Bock, Standaard en Zonnewende. Zonet werden nog eens 596 brieven van en aan Engelhorn, Insel, Langen-Müller en Wiener Verlag toegevoegd. Om te begrijpen hoe een auteur als Stijn Streuvels zich in de oorlogsjaren ten opzichte van bezettend Duitsland heeft gedragen, is de publicatie van deze bronnen cruciaal en noodzakelijk.

Samen met de eerder gepubliceerde brieven aan zijn Nederlandstalige uitgevers bevat deze correspondentie een schat aan informatie over de zakelijke aspecten van Streuvels’ schrijverschap. Hoe kwamen werken als De vlaschaard of De teleurgang van den waterhoek tot stand? Hoe werd de vormgeving van die boeken bepaald? Was Streuvels een sterke onderhandelaar? En op welke manier kreeg hij als Vlaamse schrijver ook in Duitsland voet aan de grond? Op dergelijke vragen geven de brieven een antwoord.

In de correspondentie wordt verwezen naar honderden personen en literaire werken van Streuvels en zijn tijdgenoten. Meer dan 10.000 annotaties lichten de correspondentie toe. Van de meeste brieven zijn ook digitale facsimile’s in de editie opgenomen. Editeur Joke Debusschere voerde het leeuwendeel van het werk uit. Tegelijk is de editie ook de bekroning van het werk dat vele medewerkers van het CTB in de loop der jaren aan het project hebben geleverd.

De digitale editie met meer dan 2.500 brieven van en aan Stijn Streuvels is volledig online raadpleegbaar: http://edities.kantl.be/streuvels/index.htm

De (nieuwe) website van het CTB biedt daarnaast veel extra informatie over de werkwijze, de projecten en de publicaties van dit onderzoekscentrum:http://ctb.kantl.be/