Het blijde rapport

door Peter-Arno Coppen 
 
Ik opende met kloppend hart de website onsonderwijs2032.nl,
en dacht: “Het rapport zal toch wel gewag maken
van het toenemend verval der taalwetenschappelijke kennis?”
Maar nee hoor, nauwelijks was het begonnen, of ik las al:
Persoonlijkheidsvorming en burgerschap, vakoverstijging;
computational thinking en digitale geletterdheid,
gezonde leefstijl en identiteit,
creatieve vrijheid en verantwoordelijkheid,
taalvaardig en rekenvaardig, kortom:
wel aardig vaardig maar inzicht onwaardig.
Het was maar goed dat het niet langer duurde,
en gelukkig hebben we ook nog het fijne Neder-L,
maar het viel me nogal tegen. En straks nog
de uitwerking in de eindtermen en examens. Je vraagt je af:
“Waar heeft de taal dit aan verdiend?”