Vacature: Universitair Docent Moderne Nederlandse Letterkunde (1,0 fte, Rijksuniversiteit Groningen)

De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde gericht op de periode 1825 tot heden.

Van de universiteit docent (UD) wordt verwacht dat deze inzetbaar is in het onderwijs van de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC), de master Neerlandistiek, Dutch Studies en de research master (REMA) Literary and Cultural Studies.

Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksinstituut ICOG.

Specifieke taken:

  • geven van onderwijs op het gebied van literatuurgeschiedenis, literaire-tekstanalyse, literatuurtheorie met aandacht voor interdisciplinaire aspecten van het vakgebied
  • verrichten van onderzoek van erkend niveau in bovengenoemd vakgebied
  • begeleiden van BA- en MA-scripties in bovengenoemd vakgebied
  • vervullen van bestuurlijke en organisatorische taken.

Eisen

Naast enkele basisvereisten die wij binnen de Rijksuniversiteit Groningen vragen zoals uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, presentatievaardigheden, coachende vaardigheden en resultaatgerichtheid, zijn wij op zoek naar een kandidaat die gepromoveerd is op het gebied van de Moderne Nederlandse Letterkunde, over uitstekende beheersing van de Engelse taal beschikt en verder op het gebied van onderwijs:
– beschikt over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid is die binnen een jaar te behalen
– uitstekend onderwijs geeft blijkens positieve onderwijsevaluaties en
– aantoonbaar in staat is concrete bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van collegemodulen mede op basis van een actieve koppeling van onderwijs en onderzoek
– bereid is zich te vestigen in of nabij Groningen.

Op het gebied van onderzoek:
– een goede output heeft, zowel van academische als van vakpublicaties
– in staat is om een eigen onderzoekslijn op te zetten, aansluitend bij het profiel van het onderzoeksinstituut
– beschikt over internationale ervaring en een internationaal netwerk
– (succesvol) ervaring heeft met het verwerven van substantiële subsidies en
– ervaring heeft met promotiebegeleiding of bereid is om hier een actieve rol in te spelen.
Op het gebied van bestuur en organisatie:
– een constructieve bijdrage kan leveren aan interdisciplinaire samenwerking en een collegiale sfeer binnen de opleiding en
– aantoonbaar over goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden beschikt.

Aanstelling

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3,400 (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) tot maximaal € 5,288 (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd. De functie biedt zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Het geven van een proefcollege kan onderdeel van de procedure zijn.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 17 en maandag 21 maart 2016.

Datum van indiensttreding: 1 september 2016.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief met motivatie voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 29.02.2016 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier bij Academic Transfer.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek, is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten, werkt actief samen met bedrijfsleven, overheden en burgers, en behoort tot de top van de Europese universiteiten.

Faculteit

De Faculteit der Letteren is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. De Faculteit heeft een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 15 bacheloropleidingen en meer dan 40 masterprogramma’s. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.

Additional information

Prof. Mary Kemperink (voor meer informatie en/of een nadere taakomschrijving)
m.g.kemperink@rug.nl

Drs. Karin Mast, opleidingscoördinator (voor vragen over de procedure)
c.mast@rug.nl