Platform Literatuur en Samenleving (24/03)

Donderdag 24 maart 2016
Platform Literatuur en Samenleving
Vlaams-Nederlands Huis deBuren | Muntpunt (Brussel)
Leopoldstraat 6 | 1000 Brussel
Het is tijd voor actie, ook in het veld van de literatuur. Het belang van het geschreven woord hoeft niet meer te worden aangetoond. Het is er gewoon: als vermaak, als schoonheid, als kennis, als vorm van engagement of als nutzondernut. Maar wat verloren is gegaan is de natuurlijke band tussen het onderwijs, de literaire kritiek, de academische studie. Elk van die domeinen ging zijn eigen weg en mede daardoor dreigt de relevantie van literatuur niet langer als evident te worden ervaren.
Actie houdt in dat de domeinen aan elkaar tonen wat zij elkaar te bieden hebben. Het Platform Literatuur en Samenleving – een initiatief van het tijdschriftenverband FOLIO, het Fonds voor de Letteren en Vlaamse literatuurwetenschappers – wil enerzijds goede praktijken aanreiken en anderzijds voorstellen doen voor een nieuwe samenwerking tussen kritiek, onderwijs en universiteit. Dat gebeurt in de voor- en namiddag van 24 maart in DeBuren en Muntpunt samen met belangrijke vertegenwoordigers van het literaire en culturele veld. Kom, en denk mee!

Praktisch
Het programma vindt u hieronder. In de ochtendsessie nemen sprekers uit verschillende sectoren het woord. Hun concrete voorstellen en getuigenissen van goede praktijken vormen de basis voor overleg na de middag, dat plaatsvindt in kleinere groepen met alle betrokkenen van verschillende velden (onderwijs, kritiek, universiteit, uitgeverij, onderwijsbeleid, auteurs, enz.) die aan de dag deelnemen. Nadien worden de actiepunten uit verschillende groepjes plenair verzameld. Twee observatoren die de hele dag met een frisse blik volgden, Ger Groot en Ivo Victoria, sluiten de dag af met een reflectie.
Tot 10 maart 2016 kan u zich voor de PLISA-dag inschrijven bij Evelien Verschueren, met vermelding van uw affiliatie (instelling of sector): Evelvers.Verschueren@UGent.be

 

Ochtendprogramma
9u30-9u50            Inleiding door Lars Bernaerts (UGent) namens organisatoren FOLIO, VAL, VFL
9u50-11u00          Presentaties over literatuuronderwijs, literatuurkritiek en academische letterkunde
Literatuuronderwijs
Paul De Loore, leerkracht (literatuuronderwijs: praktijk)
Barbara Van den Eynde, leerkracht (literatuuronderwijs: creatief schrijven)
Dirk Terryn, Canon Cultuurcel (literatuuronderwijs: beleid)  
Jordi Casteleyn, docent Universiteit Antwerpen (literatuuronderwijs: handboeken)
An Van Uytvanck, lector Arteveldehogeschool (lerarenopleiding secundair onderwijs)
Dirk De Geest, hoogleraar KU Leuven (literatuuronderwijs: letterkundig onderzoek als basis)
Het literaire veld
Harold Polis, Uitgeverij Polis (uitgeverij)
Leen Lekens, hoofdbibliothecaris Muntpunt (bibliotheek)
11u00                    PAUZE
11u30-12u45        Presentaties over literatuuronderwijs, literatuurkritiek en academische letterkunde

Het literaire veld (2)
Jos Geysels, voorzitter VFL (literatuurbeleid)
Gert Brouns, Limerick (boekhandel)
Sabine Van Daele, lezeres (leesclubs)
Rachida Lamrabet, schrijfster (de auteur)
Literatuurkritiek
Annelies Beck, VRT-journalist (literatuur(kritiek) op tv)
Karel Verhoeven, hoofdredacteur De Standaard (literatuurkritiek in de dagbladen)
Carl De Strycker, directeur Poëziecentrum (literatuurkritiek in gespecialiseerde tijdschriften)
Sarah Posman, De Reactor & UGent (online literatuurkritiek)
Vanessa Joosen, docent Universiteit Antwerpen (academische literatuurbeschouwing)

12u45-14u00        LUNCH
Middagprogramma
14u00                    Overleg in werkgroepen
Moderatoren: Koen Van Bockstal (VFL), Barbara Delft (FOLIO, Creatief Schrijven), Luc Devoldere (FOLIO, Ons Erfdeel), Wouter Hillaert (FOLIO, rekto verso), Noemi De Clercq (VFL)
16u00                    PAUZE
16u30                    Plenaire terugkoppeling en selectie actiepunten
17u30                     Slotreflectie:
Ger Groot (filosoof)
Ivo Victoria (auteur)