Twintigzestien

Door Marc van Oostendorp


Als de fotostripblogger Ype het zegt, tijgt de redactie van Neder-L aan het werk. En afgelopen woensdag zei hij het: hij verklaarde de uitspraak ‘twintig zestien’ tot hip.

Nu hadden wij vier jaar geleden al voorspeld dat “twintig twaalf” de dominante uitspraak zou worden <hier> . Daar is het toen niet van gekomen. Zou het nu dan eindelijk?

Dus toog ik naar mijn Amstelveense nichtje uit de brugklas, maar die keek me alleen maar vreemd aan. ‘Niemand’ zegt zoiets, beweerde ze. Maar misschien heeft de brugklas in Amstelveen een ander idee van hip dan een Amsterdamse dertiger.

Google lijkt Ype in eerste instantie wel gelijk te geven:

jaar twintig x tweeduizendx tweeduizend x totaal % twintig x
2016  3780 2670 1060 7510 50%
2015   789 5380 6200 12369 6%
2014   479 3470 6510 10459 5%
2013  2710 11500 5650 19860 14%
2012  1120 10200 4160 15480 7%
2011  410 8540 4490 13440 3%

Ik heb alle zoekopdrachten “twintig zestien”, “tweeduizendzestien”, “tweeduizendvijftien” in deze tabel gezet. In de uiterst rechtse kolom staat steeds het percentage “twintig x” over het getal. En in 2016 zien we daar een enorme sprong; een gigantische sprong, iets anders valt er niet te zeggen.

Tegelijkertijd is die sprong zo groot dat ze verdacht is. Bovendien zat er ook in 2013 ook al een vreemd sprongetje terwijl het percentage “twintig-x” verder in de afgelopen zes jaar nauwelijks gefluctueerd heeft. We zullen dus nog even moeten afwachten hoe het allemaal gaat verlopen. Wanneer er beweging komt in de Google-cijfers of de Amstelveense brugklas laat ik het natuurlijk weten.