Tweede druk De verheerlijking van het verleden

Bij Vantilt te Nijmegen is een tweede druk (in paperback) verschenen van Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Dit boek gaat over nationalisme, vaderlandsliefde en heldenverering in de negentiende eeuw en laat zien dat literatuur bij uitstek het middel was om gevoelens van trots en saamhorigheid onder het volk te verspreiden. Via de literatuur konden lezers kennis maken met de grote namen uit de vaderlandse geschiedenis. Boegbeelden van de Nederlandse natie waren Willem van Oranje, Michiel de Ruyter en Rembrandt van Rijn. Maar ook minder bekende figuren werden uitbundig bejubeld, zoals Albrecht Beylinc, Jan van Schaffelaar, Kenau Hasselaar en Haesje Claes. Het boek maakt inzichtelijk hoe Nederland omging met vaderlandse helden en heldinnen en hoe heldenverering bijdroeg aan het proces van natievorming.

De Verheerlijking van het verleden werd in 2011 bekroond met een Gouden Erepenning door de Teylers Stichting te Haarlem. Bestellen: http://www.vantilt.nl/boeken/de-verheerlijking-van-het-verleden/