Pas verschenen: Het nieuwe nummer van Werkwinkel: Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies

Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies – Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies – Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies viert zijn tienjarig bestaan. Werkwinkel is een peer reviewed wetenschappelijk blad, dat artikelen publiceert op het gebied van de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies (cultuur, geschiedenis, taal- en letterkunde). Werkwinkel accepteert bijdragen in drie talen: Engels, Nederlands en Afrikaans. Naast de afdeling Papers, heeft WW ook de rubriek Views bedoeld voor polemieken, commentaren en academische inzichten. Het blad biedt ook ruimte aan Reviews waarin recensies geplaatst worden.
WW werd in 2006 opgericht en wordt uitgegeven door het Departement voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies van de Faculteit Engels aan de Adam Mickiewicz-Universiteit in Poznań, Polen en staat onder redactie van Jerzy Koch. 

In de afgelopen jaren zijn er in Werkwinkel 65 bijdragen in het Nederlands, 65 in het Engels en 27 in het Afrikaans verschenen. In totaal hebben er 98 auteurs uit 16 landen gepubliceerd (o.a. Hans den Besten, André Brink, J.M. Coetzee, H.P. van Coller, Gillis Dorleijn, Dirk de Geest, J.C. Kannemeyer, Karina Szczurek, Yves T’Sjoen, Eben Venter, Louise Viljoen). Aanvankelijk verscheen Werkwinkel als jaarboek, maar sinds 2010 is de frequentie halfjaarlijks. Naast een papieren versie verschijnt Werkwinkel sinds 2014 eveneens digitaal via De Gruyter Open Access.

Gewone nummers worden met regelmaat afgewisseld door nummers met een overkoepelend thema, zoals themanummers over postkoloniale studies (2008), literaire non-fictie (2012/1),  J.M. Coetzee (2012/2), de moderne literaire historiografie en biografie (2013/1) en Olga Kirsch (2014/2). Belangwekkende onderwerpen komen in series aan bod en in enkele opeenvolgende nummers behandeld, zoals geweld in taal, geschiedenis en literatuur (2010/2, 2011/1, 2011/2). 
De nieuwste aflevering van Werkwinkel is opgedragen aan prof. Andrzej Borowski. Als hoogleraar aan de Jagiellonische Universiteit te Krakau heeft prof. Borowski veel betekend voor de Poolse neerlandistiek. Hij is niet alleen een eminent neolatinist en kenner van de Poolse literatuur, maar ook auteur van talrijke publicaties over de wederzijdse contacten tussen Polen en de Lage Landen. Deze studies hebben neerlandici en polonisten de weg gewezen in hun onderzoek.
Inhoud:
Jerzy Koch & Piotr Oczko – Voorwoord 
Stefan Kiedroń – Professor Andrzej Borowski – Spiritus Litterarum Neerlandicorum Polonorum 
Piotr Borusowski – Peter Paul Rubens, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc and Joan of Arc 
Marcin Polkowski – “[…] Non urbs, tamen urbibus ipsa major.” The Image of The Hague in the Dutch Literature and Art of the 17th and 18th Century 
Piotr Oczko – The Scripture on Tiles: Dutch Tiles as an Example of the Biblical Culture of Everyday in the Republic 
Jan Urbaniak – De roman als wapen tegen Frankrijk: Sara Burgerhart van Wolff en Deken en de strijd tegen de ‘gallofilie’ 
Rafał Szmytka – Van privileges tot republiek: Evolutie van de taal van de Opstand. Een woordenboek 
Piotr Urbański – Ulisse all’Isola di Circe (Brussels 1650): Operatic Transformation of Classical Tradition and Dissolution of Stoic Problems 
Radosław Grześkowiak & Paul Hulsenboom – Emblems from the Heart: The Reception of the Cor Iesu Amanti Sacrum Engravings Series in Polish and Netherlandish 17th-Century Manuscripts 

Agata Kowalska-Szubert – Hoe maak je het, lakmoes? Over de (semantische) productiviteit van Nederlandse ontleningen in het Pools