De septades van Baeto

Door Poeta Batavus


Baeto is back! Vierhonderdenvijfendertig jaar na de geboorte van zijn geestelijke vader P.C. Hooft keert Baeto op het toneel terug om zijn licht over de lage landen te laten schijnen. Hij schrijft geen middeleeuwse rondelen of renaissance sonnetten, maar eigentijdse septades. Een septade is een gedicht van zeven regels, waarvan de eerste gelijk is aan de laatste. Zij bestaat uit een kwartet en een terzine en heeft een eigen rijmschema. 

Septades horen bij het digitale tijdperk omdat de zeven regels perfect op het scherm van een mobiele telefoon, laptop of ipad passen. Het hele gedicht valt met één blik te overzien. Tegelijkertijd zorgt de structuur van twee coupletten met een wending voor een dynamiek die de lezer uitnodigt de septades nog eens te lezen en op te slaan.
In een van de eerste gedichten, waarmee hij zijn opwachting in de 21e eeuw maakt, stelt Baeto zich voor als een Hollands dichter:

Poeta Batavus.
Ik ben een Hollands dichter,
bekend in Nedderland.
Ik zing gezond verstand 
voor predikers en stichters.
Ik min het vaderland
en maak de natie lichter.
Ik ben een Hollands dichter.
Baeto blaakt van levenslust. Hij banjert door de lage landen, streeft steeds naar hoger droom en bezingt zijn muze als ‘het zenith van mijn polderrijk’:
Polderrijk
Ik zoek je onder aan de dijk.
Ik zing je langs de watergangen.
Jij bent de bron van mijn verlangen,
het zenith van mijn polderrijk.
Zolang de halmen overhangen, 
de nevel voor het zonlicht wijkt,
zing ik je onder aan de dijk.
In zijn gedichten legt Baeto een brede belangstelling aan de dag. Hij schrijft over denkers, dieren, poëzie, politiek en voetbal. Het gerucht gaat dat hij eigenhandig een heel Nederlands elftal bij elkaar heeft geschreven! Zijn Wereldgoal is in elk geval loepzuiver:
Wereldgoal
Ik heb een wereldgoal gemaakt.
Ik vloog ‘m met het hoofd naar binnen!
De keeper kon geen bal beginnen;
de voorzet was precies op maat.
Het stadion begint te zingen, 
de natie raakt niet uitgepraat: 
Ik heb een wereldgoal gemaakt.
De lezer kan genieten: Baeto is Back!