Crowdfunding: verzetsliederen tegen Napoleon

De Napoleontische tijd heeft begin negentiende eeuw diepe sporen in Nederland nagelaten. Relatief onbekend is hoe wij ons verzet hebben tegen de Franse inlijving. Tijdens zijn promotieonderzoek stuitte de Nijmeegse historicus Bart Verheijen op verzetsliederen die dat prachtig symboliseren. Verheijen is nu een crowdfundcampagne gestart om deze liederen beschikbaar te maken voor het grote publiek.

Unieke bron van verzet
Sterf Tiran! Oranje Boven! Grijpt de wapenen, vrije Bataven! De liedteksten geven een goed beeld van de impact van de Franse inlijving op de bevolking. De liederen werden bovendien gezongen om het strenge Franse systeem van censuur te ontwijken. Tijdens de jaren 1806-1813, toen andere mediakanalen niet langer of nog niet beschikbaar waren, vormden deze verzetsliederen dan ook hét middel om de bevolking te informeren en te verbinden.

Basis voor hedendaagse volksliederen
Wat deze liederen extra bijzonder maakt is dat veel van de melodieën de basis vormen van hedendaagse volksliederen zoals onder andere het Wilhelmus en de Marseillaise.

Verzet tegen Napoleon in nieuw perspectief
De teksten lagen tot voor kort in het (Parijse) archief van de Napoleontische politie. Verheijen heeft ze in kaart gebracht en de betekenis achterhaald. Gaandeweg ontstond bij hem het idee om de liederen ook op muziek te zetten om ze nog meer tot leven te brengen. Verheijen: ‘De Nederlanders verzetten zich wel degelijk tegen de overheersing van Napoleon. Over de inhoud van dit verzet is tot op heden weinig bekend. Door de liederen op muziek te zetten kan ik het grote publiek laten horen hoe gewone mensen de inlijving destijds moeten hebben beleefd. Dichterbij de geschiedenis kunnen we niet komen.’

Help mee de liederen tot leven te brengen!
Het muzikale verzet tegen Napoleon is een onderbelicht deel van onze geschiedenis. De destijds gezongen liederen verdienen een breder publiek omdat ze hebben bijgedragen aan de vorming van een vroeg-Nederlandse identiteit. Door de liederen op te nemen met professionele muzikanten en deze opnames met een toelichting op de teksten beschikbaar te stellen op een website komen ze opnieuw tot leven. Maar om dit te kunnen realiseren is geld nodig. Om te beginnen 3.500 euro. Wilt u ook helpen om de liederen tot leven te brengen? Doneer dan via deze site. Ieder bedrag is welkom. Samen met u kunnen we de verzetsliederen de plek in de geschiedenis geven die ze verdienen.

Wilt u meer weten over de liederen, Bart Verheijen en de voortgang van het project? Kijk dan op www.ru.nl/verzetsliederen of volg Bart op Twitter.