Vacature docent Nederlandse taalkunde, Praag

Praag, Tsjechiё (deadline: 6 januari 2016)

De Karelsuniversiteit in Praag, Faculteit der Letteren, heeft een vacature op de afdeling  Neerlandistiek (Instituut van Germaanse studies).

Het gaat om een docent Nederlandse linguïstiek voor 20 uur per week.

Vereist zijn een voltooide masterstudie, een voltooid promotieonderzoek in de taalkundige richting (eventueel een de voltooiing naderende PhD-studie),een specialisatie op het gebied van de grammatica van het hedendaags Nederlands, publicaties op het betreffende vakgebied en ervaring in het geven van onderwijs. Kennis op het gebied van de vertaalwetenschap en vertaalvaardigheden (Nederlands-Tsjechisch) zijn een pre.

Datum van indiensttreding: 1 maart 2016.

Gebruik voor de schriftelijke sollicitatie dit formulier

Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatie, met een uitvoerige CV en een officieel gewaarmerkte kopie van de bul (eventueel in het Tsjechisch vertaald), aangevuld met een lijst van publicaties, vóór 7 januari zenden naar:

Eva Antošová
Personální oddělení FF UK
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praag 1
Tsjechiё

Vermeld op de envelop duidelijk: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Daarnaast is meer informatie te verkrijgen bij het hoofd van de afdeling Neerlandistiek, Mgr. Lucie Sedláčková PhD: lucie.sedlackova@ff.cuni.cz

Deze vacature is op 8 december 2015 in het blad Lidové noviny gepubliceerd.