Spiegel der Letteren 2015, no. 3 verschenen.

Het nieuwe nummer van Spiegel der Letteren (2015, nr. 3) bevat de volgende artikelen:

Boekbeoordelingen

  • Rick Honings over Dini M. Helmers, Bilderdijks Odilde. Het leven van Catharina Rebecca Woesthoven
  • Lieven Ameel over Inge Bertels, Jan Hein Furnée, Tom Sintobin, Tom, Hans Vandevoorde & Rob van de Schoor (red.), Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur
  • Bram Lambrecht over Ik wensch u de Zon. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne. Bezorgd en toegelicht door Stijn Vanclooster en Bert van Raemdonck
  • Katrien Vuylsteke Vanfleteren over Thomas Crombez, Arm theater in een gouden tijd. Ritueel en avant-garde na de Tweede Wereldoorlog
  • Jos Muijres over Marcel Wauters, Wie de letters breekt. Poëzie en proza van Marcel Wauters (1950-1969). Bezorgd door Yves T’Sjoen en Els van Damme
  • Linde De Potter over Mathijs Sanders & Tom Sintobin (red.), Lezen in verwondering. Veertien leeswijzers bij een roman van Hugo Claus
  • Gillis J. Dorleijn over Irene Barbara Kalla, Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie
  • Jeroen Dera over Matthijs de Ridder, Behoud de Begeerte: Een literaire geschiedenis 1984-2014
  • Jane Fenoulhet over Rick Honings, Lotte Jensen & Olga van Marion (red.) Schokkende boeken!
  • Ton van Kalmthout over Guy Janssens m.m.v. Kris Steyaert, Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Universté de Liège. Een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel Nederlands