Redden Marokkanen de Nederlandse dialecten?

Door Marc van Oostendorp


Voor mijn zondagochtendminicollege sprak ik deze week met mijn collega Frans Hinskens, die dit jaar het nieuwjaarsgeschenkje van het Meertens Instituut schreef: Wijdvertakte wortels. Frans legt onder andere uit in welk opzicht Turkse en Marokkaanse jongeren het traditionele dialect behouden. In hun taal vind je er soms meer van terug dan in die van hun ‘autochtone’ leeftijdgenoten.


Besproken boekje: Frans Hinskens. Wijdvertakte wortels. Over etnolectisch Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. Bestelinformatie bij de uitgever.