KANTL colloquium: De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs, 10 december, Gent

Welke rol speelt het Nederlands als wetenschapstaal? En kan de zorg voor het Nederlands samengaan met de ambitie om ons universitaire onderwijs en onderzoek te internationaliseren?

In oktober 2010 formuleerde de KANTL een standpunt over het taalgebruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Daarin pleitte ze voor een moedertaalcharter, dat de erosie voor het Nederlands als academische taal zou tegengaan maar tegelijk de weerstand tegen verengelsing zou wegnemen waar die om redenen van specialisatie en rationele aanwending van de middelen wenselijk zou zijn.

Een moedertaalcharter is er niet gekomen. Maar na vijf jaar kan alsnog nagegaan worden of de zorg voor het Nederlands als wetenschapstaal en de ambitie om het Vlaamse universitaire onderwijs en onderzoek te internationaliseren inderdaad op een harmonische wijze kunnen samengaan. De KANTL organiseert daarom dit colloquium, waarop niet alleen taalkundigen en universitaire bestuurders aan het woord komen, maar ook prominente vertegenwoordigers uit belangrijke economische, culturele en sociale sectoren.


Programma

 • 9.45 u. – ontvangst
 • 10.15 u. – Inleiding door Willy Vandeweghe (vast secretaris KANTL)
 • Beschouwingen over de positie van de moedertaal in het hoger onderwijs in een context van globalisering
  • 10.30 u. – Philippe van Parijs (Université Catholique de Louvain): Taal, rechtvaardigheid en de toekomst van het hoger onderwijs in Europa.
  • 11.00 u. – Ulrich Ammon (Duisburg): German or English for German Universities?
  • 11.30 u. – Discussie
 • Taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa
  • 11.45 u. – Casper Thomas (De Groene Amsterdammer): Over rebellen en rendement. Taalkwesties in de universitaire opstand tegen het marktdenken.
  • 12.15 u. – Albert Oosterhof (KU Leuven): Het aandeel van het Nederlands in het hoger onderwijs van Vlaanderen en Nederland. Een stand van zaken.
  • 12.45 u. – Discussie
 • 13.00 u. tot 14.15 u. – Lunch
 • Getuigenissen
  • 14.15 u. – Gita Deneckere (UGent) over het Nederlands in de humane wetenschappen
  • 14.30 u. – Christoffel Waelkens (KU Leuven): Bachelor-master: Vlaming zijn om Europeër te worden
  • 14.45 u. – Erik Vlaminck (auteur): Uit de brieven van Dikke Freddy. Het Nederlands in de wereld van de zorg
  • 15.00 u. – Lieve De Wachter (KU Leuven) over academische taalbeheersing bij studenten
 • 15.15 u. tot 15.45 u. – Koffie
 • Panelgesprek
 • 17.15 Receptie

Vraagstelling
Abstracts
Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent
Deelnemingsprijs: € 12 per persoon, inclusief broodjeslunch. Studenten en werkzoekenden betalen € 8.
Inschrijven kan via deze link.