Installatie Wim Vandenbussche als werkend lid van de KANTL

Op woensdag 16 december wordt Wim Vandenbussche officiëel geïnstalleerd als academielid.

In deze vergadering wordt Wim Vandenbussche geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Luc Devoldere, lid van de Academie en hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel houdt een lezing over zijn boekproject “Langs de grenzen van het Imperium”.

Programma:
1. Opening van de vergadering door Erik Vlaminck, voorzitter van de Academie.
2. Brieven. Van een keizer en een scepticus, lezing door Luc Devoldere, lid van de Academie.
3. Installatie van Wim Vandenbussche als werkend lid van de Academie
Begroeting van Wim Vandenbussche door Roland Willemyns, lid van de Academie.
Hulde door Wim Vandenbussche aan zijn voorganger Jan Goossens.
Na de vergadering wordt een receptie aangeboden in de salons van de Academie.
Wie op deze uitnodiging wenst in te gaan, kan zich aanmelden tot dinsdag 15 december e.k. Dat kan telefonisch (+32 9 265 93 40) of per mail.