Een pleidooi voor het Nederlands

Neerlandici waarschuwen voor bezuinigingen bij de Taalunie en in het onderwijs
De studie en het onderwijs van het Nederlands komen in gevaar, als de overheid haar bezuinigingsplannen niet bijstelt. Dat schrijven meer dan honderd taalspecialisten aan de Interparlementaire Commisssie van de Nederlandse Taalunie, die in Brussel bijeenkomt op 7 december.
In 2013 besloot het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot forse bezuinigingen op haar bijdrage aan de Taalunie (een samenwerkingsverband met Vlaanderen ter ondersteuning van het Nederlands). De Vlaamse regering, medefinancier van de Taalunie, volgde met een evenredige inkrimping van het budget. Dit najaar besloot de Nederlandse overheid definitief ook haar aandeel in de financiering van het onderwijs aan Nederlandstalige kinderen in het buitenland te schrappen. 

Deze maatregelen tasten zowel het aanbod als de kwaliteit aan van het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur. De internationale positie van het Nederlands wordt ondergraven. Bovendien treffen de bezuinigingen de essentiële rol van het wetenschappelijk onderzoek, met name de lexicografie, het samenstellen van woordenboeken. Hoewel de bezuinigingen in begrotingstermen een niemendalletje zijn, hebben ze in de voorgestelde vorm een levensbedreigende uitwerking op de genoemde gebieden.

Een comité van verontruste neerlandici, lexicografen en docenten heeft onder de naam ‘Podium voor de Neerlandistiek’ een document samengesteld waarin de bedreigde werkgebieden en hun belang voor het Nederlands worden beschreven. In de vergadering van de Interparlementaire Commissie zal het Podium een toelichting te geven op het dossier dat beoogt politici in Vlaanderen en Nederland een inzicht te geven in de behoeften van de Neerlandistiek. Hierbij zal ook het Comité van Ministers vertegenwoordigd zijn, bestaand uit de Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Sven Gatz (Cultuur) en namens Nederland Jet Bussemaker (minister van OCW) en Sander Dekker (staatssecretaris van OCW).
Joke van Leeuwen, Dichter der Nederlanden, heeft voor deze gelegenheid een ‘Erfgoedsonnet – voor Hilde en Jet’ geschreven dat zij in de vergadering zal voordragen.