Concept ‘Bewust Geletterd’ gunstig ontvangen

Door Anneke Neijt
De koerswijziging die het Manifest Nederlands op School voorstelt, lijkt op een breed draagvlak te mogen rekenen bij neerlandici. Op 13 november jl. legden de beide meesterschapsteams Nederlands in Tilburg een conceptversie van ‘Bewust geletterd’ voor aan een stampvolle zaal op het congres Het Schoolvak Nederlands (HSN-29). Bij een peiling bleek 74% van de ruim 140 aanwezigen het hoofddoel bewuste geletterdheid te onderschrijven; 6% gaf aan het er (zeer) mee oneens te zijn; 20% had geen mening of stemde blanco. De andere stellingen over de actiepunten kregen eveneens veel bijval.

De brede steun onder aanwezige docenten is verheugend maar kwam niet geheel onverwacht, omdat het concept-manifest is ontwikkeld in samenspraak met docenten en andere betrokkenen bij het schoolvak. Er zijn inmiddels ook enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst bij onderdelen van het manifest. De meesterschapsteams staan nog tot 14 december open voor aanvullende inhoudelijke reacties (vakdidactiekGW@uu.nl o.v.v. ‘manifest’). Rond de jaarwisseling zal de definitieve versie van het manifest worden gepubliceerd. De complete uitslag van de enquête komt binnenkort op de website van Vakdidactiek Geesteswetenschappen beschikbaar. Daar is ook de concepttekst van het Manifest te vinden.