Verschenen: Mijn beste lezer – C.O. Jellema


Bij Uitgeverij Flanor verschijnt binnenkort: Mijn beste lezer. Brieven aan mijn broer van C.O. Jellema. In de nalatenschap van A.O. Jellema werden eenendertig brieven van zijn broer, de Groningse dichter C.O. Jellema (1936-2003) teruggevonden. Deze uitgave bevat een selectie van negentien brieven.
Inhoud
De brieven getuigen, volgens de uitgever, van een innige band; beide broers deelden veel. In zijn essay ‘Oefeningen bij een beek’, waarboven de opdracht ‘Voor A.O.J.’, haalt Jellema dierbare herinneringen op aan hun jeugdjaren in Beilen, de grote pastorietuin, de beuk waarin ze als kleine jongens hun initialen sneden, aan de Beilerstroom waar ze visjes vingen en aan de treinrails waarop ze centen legden. Veel van zichzelf herkende hij in zijn broer: de liefde voor het Groninger landschap, de ambivalente gevoelens ten aanzien van hun dominante moeder, hun zwaarmoedigheid, de zelftwijfel, de twijfel aan de waarde van hun werk en de onmacht het leven waarachtig te beleven. Beiden hadden een beschouwende, reflecterende geest. Jellema hechtte bovendien veel waarde aan het kritische oordeel van zijn broer. Niet voor niets schreef hij hem: ‘Je bent mijn beste lezer, denk ik, in tweeërlei opzicht, de aandacht waarmee je ze leest en zoals je ze begrijpt.’

Over Uitgeverij Flanor
Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Voor contactgegevens, een fondslijst en bestelinformatie, zie de website: http://www.uitgeverijflanor.nl/.
Titelinformatie

C.O. Jellema, Mijn beste lezer. Brieven aan mijn broer. Nijmegen: Uitgeverij Flanor, 2015. 68 pagina’s. Prijs: € 17,50